Bepaling omzetmaximum 2022 vrijgevestigde praktijken

In het zorginkoopbeleid GGZ 2022 heeft CZ groep aangegeven dat het omzetmaximum 2022 wordt bepaald op basis van de door CZ gehonoreerde declaraties van de regiebehandelaren in de praktijk. CZ groep hanteert hiervoor 2019 als basis.

19 november 2021

Recent heeft CZ besloten naast 2019, ook de gehonoreerde declaraties van 2020 (peildatum 1 november 2021) mee te nemen in de budgetbepaling voor 2022. Een deel van de overeenkomsten van de vrijgevestigde praktijken zijn reeds aangeboden in VECOZO. Wanneer de gehonoreerde declaraties uit 2020 (peildatum 1 november 2021) leiden tot een hoger voorstel in 2022, zal automatisch een nieuwe voorstel volgen via VECOZO.