Bij-contracteren

Per 2021 bieden wij GGZ-instellingen de mogelijkheid om een bij-contracteer-afspraak aan te vragen in het kader van wachtlijstbestrijding. Hierbij stellen wij u graag op de hoogte van de hierin te volgen procedure.

22 januari 2021

U kunt een aanvraag voor bij-contracteren indienen, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 

  • De wachttijden zijn boven de Treeknormen.
  • U dient het verzoek in als 80% van het omzetmaximum voor 2021 is bereikt.
  • U heeft de UPM’s tijdig, volledig en juist ingediend. De UPM moet aansluiten bij de productieafspraak. Eventueel afgegeven tegemoetkomingen van het CZ Zorgteam worden meegerekend in het basisbudget en door de instelling in de UPM verwerkt.
  • Er is sprake van een evenredige spreiding van nieuwe cliënten over het hele jaar.
  • U levert een (geactualiseerd) plan van aanpak voor wachttijden aan (zie hiervoor onze website).

Wanneer u van mening bent te voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunt u uw aanvraag voor bij-contractering richten aan Inkoop SGGZ instellingen. Wij verzoeken u om in het onderwerp van uw e-mail ‘Aanvraag bij-contracteren 2021’ en uw AGB-code te vermelden.

Na ontvangst van uw e-mail zetten wij zo snel mogelijk een vragenlijst voor u klaar in VECOZO. Vervolgens heeft u vier weken de tijd om deze in te vullen. Als de aanvraag en de benodigde gegevens compleet zijn, krijgt u binnen vier weken uitsluitsel over de aanvraag.