Contractering 2023 vrijgevestigde praktijken: Aandeel nieuwe cliënten

In het inkoopbeleid en de vragenlijst voor de contractering van vrijgevestigde praktijken staat beschreven dat CZ verwacht dat de beschikbare uren binnen de vrijgevestigde praktijk voor minimaal 65% worden ingezet voor nieuwe cliënten. Wij hebben deze eis herzien. In onderstaand bericht geven wij hierover meer informatie.

4 augustus 2022

Aandeel nieuwe cliënten

Wij hebben het aandeel nieuwe cliënten in de contractering opgenomen, als middel om de wachttijden niet verder te laten oplopen. Het is van belang dat de beschikbare middelen voldoende ingezet worden voor de behandeling van nieuwe cliënten. Ondanks dat wij inhoudelijk nog steeds achter de doelstelling van deze voorwaarde staan, kunnen we het toezicht hierop momenteel niet uitvoeren. Dit komt mede door de overgang van contractering op persoonlijke AGB-code naar praktijk AGB-code en van DBC’s naar ZPM. Daarom hebben wij besloten om voor de contractering 2023 deze voorwaarde te laten vervallen uit ons beleid en de overeenkomst. Wij onderzoeken de mogelijkheden voor toekomstige jaren op welke manier we deze alsnog kunnen gaan vormgeven. Daarnaast verwachten wij wel van praktijken dat zij een inspanning leveren om het aandeel nieuwe verzekerden uit het verleden minimaal te blijven behouden.

Vragenlijst

In onze vragenlijst voor de contractering hebben wij de voorwaarde om minimaal 65% van de beschikbare uren in te zetten voor nieuwe verzekerden nog wel staan. Deze kunnen wij voor de huidige contractering niet meer aanpassen. Vrijgevestigde praktijken die de vragenlijst nog moeten invullen, kunnen vraag 01.02.12 met ‘ja’ beantwoorden. Wij zullen de praktijken voor de contractering 2023 niet houden aan de uitkomst van deze betreffende vraag en nemen deze dus niet mee in de beoordeling voor het aanbieden van een overeenkomst. Mocht de vrijgevestigde praktijk de vragenlijst reeds hebben ingevuld en zijn afgewezen op basis van het antwoord van deze vraag, bieden we de vragenlijst binnenkort opnieuw aan.

Overeenkomst

In de overeenkomst 2023 die wij aanbieden aan vrijgevestigde praktijken die de vragenlijst positief hebben afgerond, hebben we geen artikel opgenomen voor het aandeel nieuwe verzekerden. Het percentage nieuwe verzekerden is dus geen onderdeel van de overeenkomst.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, vernemen wij dat graag per e-mail van u.