Geen burn-out-behandeling declareren onder andere diagnose

Al ruim acht jaar wordt de behandeling van burn-out niet meer vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Onderzoeksprogramma Pointer zond onlangs een item uit over burn-out-behandelingen die onterecht onder een andere diagnose toch worden gedeclareerd bij zorgverzekeraars.

13 april 2021

Pointer heeft gebeld met een aantal zorgaanbieders, waaruit blijkt dat zeker 20 aanbieders deze methode lijken toe te passen. Mensen krijgen te horen dat ze voor een burn-out-behandeling terecht kunnen en dat de zorgaanbieder ervoor kan zorgen dat het als verzekerde zorg wordt gezien als ze toestemming geven dat het als een andere diagnose gedeclareerd mag worden. Een classificatie die in de DSM-5 staat zoals bijvoorbeeld depressie. Het gaat dus niet om mensen die al in behandeling zijn en waarbij tijdens de behandeling zou blijken dat het toch om bijvoorbeeld een depressie gaat.

Wachtlijsten

Het ‘omkatten’ van de diagnose is kwalijk, moet stoppen en niet alleen omdat het fraude is. Het heeft bovendien effect op wachtlijsten. Door veel burn-out-behandelingen te doen kan de schaarse capaciteit minder besteed worden aan mensen waarbij er daadwerkelijk sprake is van een DSM-diagnose. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Medisch dossier

Omdat het blijkbaar niet gaat om iets wat incidenteel voorkomt, willen we bij deze alle zorgverleners die zich herkennen in de bovengenoemde werkwijze er ook op attenderen dat zij door hun werkwijze verzekerden in de problemen kunnen brengen, omdat in hun medisch dossier een aandoening komt te staan die ze niet hebben. Dat kan problemen of extra kosten geven bij bijvoorbeeld het afsluiten van bepaalde verzekeringen/hypotheken.

Fraude-onderzoek

CZ is inmiddels gestart met onderzoek naar aanleiding van de informatie van Pointer.