Leidraad voor de Consultatiefunctie GGZ voor het sociaal domein

Begin 2024 is door de brancheverenigingen de Nederlandse GGZ, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Zorgverzekeraars Nederland de leidraad voor de Consultatiefunctie GGZ voor het sociaal domein gepubliceerd. Deze leidraad omvat de kaders en randvoorwaarden waarbinnen de consultatiefunctie per 2024 wordt vormgegeven en gecontracteerd.

CZ groep zal de consultatiefunctie GGZ voor het sociaal domein in 2024 gericht inkopen. Daarvoor zal CZ in komende periode een gerichte uitvraag doen bij een beperkt aantal aanbieders in de acute GGZ regio’s (Zeeland, Midden-West Brabant, Oost-Brabant, Midden-Limburg, Zuid-Midden Limburg, Zuid-Limburg). De inhoud waaraan het regionale plan en de offerte moet voldoen, vindt u op pagina 9 en 10 van de leidraad.

Zorgaanbieders uit de genoemde acute GGZ regio’s die niet door CZ worden aangeschreven maar desondanks een regionaal plan en offerte willen uitbrengen, kunnen dat uiterlijk doen op vrijdag 8 april 2024 via inkoop.ggz.instelling@cz.nl onder vermelding van AGB code en onderwerp: ‘offerte consultatie functie’. Wij zullen enkel complete regionale plannen en offertes in behandeling nemen.