Publicatie tariefpercentages 2021

In het zorginkoopbeleid GGZ 2021 heeft CZ groep aangegeven dat de maximale tariefpercentages 2021 op de website worden gepubliceerd.

6 augustus 2020

Hieronder geven wij de tariefpercentages van het NZa-tarief 2021 weer voor vrijgevestigde zorgaanbieders in de gbGGZ en gGGZ en voor instellingen in de gbGGZ en lGGZ. Dit betreffen allemaal maximum tariefpercentages. Meerdere zaken beïnvloeden het daadwerkelijk aangeboden tariefpercentage. Dit zijn onder andere historische afspraken en de inzet van medebehandelaren.

Vrijgevestigde zorgaanbieders en groepspraktijken in de gbGGZ

Voor vrijgevestigde zorgaanbieders en groepspraktijken in de gbGGZ hanteren we 3 maximum tarieven in 2021:

 

Basistarief: 86% van het maximale NZa-tarief
Basistarief + visitatie NIP of LVVP: 89% van het maximale NZa-tarief
Basistarief + Keurmerk Basis GGZ of gelijkwaardig alternatief: 92% van het maximale NZa-tarief

Vrijgevestigde zorgaanbieders in de gGGZ

Voor de gespecialiseerde GGZ hanteert CZ groep 2 maximumtarieven in 2021:

 

Psychotherapeuten: 91% van het maximale NZa-tarief
Psychiaters: 96% van het maximale NZa-tarief

Instellingen in de gbGGZ

Voor instellingen in de gbGGZ hanteren we 2 maximum tarieven in 2021:

 

Basistarief: 94% van het maximale NZa-tarief
Basistarief + Keurmerk Basis GGZ of gelijkwaardig alternatief: 100% van het maximale NZa-tarief
Instellingen met een omzetmaximum voor CZ onder € 750.000 ontvangen een voorstel via VECOZO met een tariefpercentage dat gebaseerd is op historische afspraken.

Instellingen in de lGGZ

Voor instellingen die langdurige GGZ leveren, hanteren we de volgende 2 maximum tarieven in 2021:

 

Basistarief: 94% van het maximale NZa-tarief
Basistarief + triadisch werken: 99% van het maximale NZa-tarief