Visitatiecertificaat vrijgevestigde praktijk 2024

In het CZ inkoopbeleid 2024 voor vrijgevestigden is opgenomen dat er een opslag geldt op de tariefpercentages voor kwaliteitsvisitaties van de LVVP, het NIP (NVGzP) en het keurmerk KiBG.

21 augustus 2023

Sinds 26 juni 2023 is het voor toegelaten vrijgevestigde praktijken mogelijk om uiterlijk 25 augustus 2023 de vragenlijst Vrijgevestigde praktijk 2024 te doorlopen. In de vragenlijst wordt de mogelijkheid geboden een certificaat kwaliteitsvisitaties en het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ in te sturen, geldig in 2024. Enkel kwaliteitscertificaten geldig in 2024 worden meegenomen voor een opslag op het tariefpercentage.

Mocht uw (her-)visitatie tussen 25 augustus 2023 en 31 december 2023 plaatsvinden, wil CZ deze aanbieders de mogelijkheid geven het nieuwe certificaat vóór 19 januari 2024 na te sturen per e-mail (onder vermelding van naam praktijk + AGB code). Wij kunnen certificaten die ná 19 januari 2024 worden ingestuurd, niet in behandeling nemen.