Visitatiecertificaat vrijgevestigde praktijken 2025

14 mei 2024

In het inkoopbeleid 2025 voor vrijgevestigden is opgenomen dat er een opslag geldt op de tariefpercentages voor kwaliteitsvisitaties en het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ.

Vanaf 17 juni 2024 is het voor, in 2024 reeds gecontracteerde vrijgevestigde praktijken, mogelijk om uiterlijk 1 augustus 2024 de vragenlijst Vrijgevestigde praktijk 2025 te doorlopen. In de vragenlijst wordt de mogelijkheid geboden een certificaat kwaliteitsvisitaties en/of het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ in te sturen, geldig in 2025. Enkel kwaliteitscertificaten geldig in 2025 worden meegenomen voor een opslag op het tariefpercentage.

Mocht de (her-)visitatie van de zorgaanbieder tussen 1 augustus 2024 en 31 december 2024 plaatsvinden, wil CZ groep deze aanbieders de mogelijkheid bieden het nieuwe certificaat uiterlijk 17 januari 2025 aan ons te sturen per e-mail (onder vermelding van naam praktijk + AGB code). Wij nemen certificaten die nĂ¡ 17 januari 2025 worden ingestuurd, niet meer in behandeling.