Wijziging inkoopbeleid GGZ 2022

CZ heeft vandaag een wijziging in het inkoopbeleid GGZ 2022 gepubliceerd. In dit bericht informeren wij u over de wijziging.

14 oktober 2021

Update

In onderstaand bericht van 29 september 2021 hebben wij aangekondigd dat de contractering 2022 wordt uitgesteld naar 15 oktober 2021. Daarbij zijn wij uitgegaan dat begin oktober de definitieve tarieven van de NZa voor 2022 bekend zouden worden. Helaas is dat niet het geval, waardoor wij de voorstellen 2022 voor instellingen en vrijgevestigde praktijken niet op 15 oktober 2021 kunnen aanbieden. Wij verwachten de tarieven eind oktober 2021. De voorstellen voor vrijgevestigde praktijken en instellingen worden daarom uiterlijk 30 dagen na publicatie van de definitieve NZA-tarieven aangeboden. CZ streeft uiterlijk 29 oktober de voorstellen aan te bieden. Afhankelijk van de soort contractering ontvangt de zorgaanbieder het voorstel via de Vecozo contracteermodule of via het bij ons bekend e-mailadres. De aanpassing van het inkoopproces hebben wij ook reeds doorgevoerd in het inkoopbeleid GGZ 2022.

Wijzigen tijdspad

In het inkoopbeleid GGZ 2022 heeft CZ de deadline voor het voorstellen van de overeenkomsten 2022 gewijzigd naar 15 oktober 2021.

Afhankelijk van de soort contractering ontvangt de zorgaanbieder het voorstel via de Vecozo-contracteermodule of via het bij ons bekende e-mailadres.