Wijzigen gegevens

Relatiebeheer Zorgverleners

Binnen het CZ zorgverzekeringsbedrijf zorgt de groep Relatiebeheer Zorgverleners voor het gegevensbeheer van alle zorgaanbieders en andere externe relaties van het CZ zorgverzekeringsbedrijf. RZ verstuurt namens de zorginkopers vragenlijsten naar zorgaanbieders die een overeenkomst met het CZ zorgverzekeringsbedrijf willen aangaan en beoordeelt op basis daarvan of de zorgaanbieder voor een overeenkomst in aanmerking komt. RZ onderhoudt ook nauwe contacten met Vektis, om zorgaanbiedergegevens zo up-to-date mogelijk te houden.

Wijzigen van gegevens

Vektis beheert de landelijke AGB-database. In de AGB-database staan verschillende gegevens van zorgaanbieders en praktijken geregistreerd, zoals naam, adres- en praktijkgegevens. Deze gegevens worden gebruikt in het declaratieproces tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraars. Om deze reden is het van belang dat uw registratie correct is. Dit kan leiden tot uitval van declaraties. Om dit te voorkomen, vragen wij u, uw gegevens te controleren in de AGB Webzoeker.

Wijzigingen van bijna alle gegevens in de AGB-database, kunt u telefonisch of via internet doorgeven aan Vektis. U belt daarvoor naar 030 - 800 8300 . Of via de website van AGB-code.

LET OP: Een aantal gegevens wordt niet door Vektis onderhouden. De betaalgegevens en contracten worden door de zorgverzekeraars zelf beheerd. Het is dus van belang om CZ te informeren over aanpassingen in betaalgegevens, contracten of een nieuwe contractaanvraag. Daarnaast moeten wijzigingen in het post- of vestigingsadres of het openen van een nevenvestiging niet alleen naar Vektis, maar ook nog apart aan CZ doorgegeven worden.

Beëindiging van een praktijk/bedrijf

Vektis kan niet zonder meer een praktijk- of bedrijfsbeëindiging verwerken in AGB. Bij deze wijzigingen zijn namelijk meerdere partijen betrokken. Vektis heeft van alle betrokken partijen een akkoord nodig om de gegevens te kunnen aanpassen. Als u een melding wilt doorgeven van beëindiging van uw praktijk/bedrijf, kunt u het formulier voor praktijk/bedrijfsbeëindiging.

Wijzigingen via VECOZO

Als u in het bezit bent van een VECOZO-certificaat, dan kunt u een deel van uw gegevens in AGB wijzigen via VECOZO. Uiteraard kunt u ook nog steeds de wijzigingen rechtstreeks aan Vektis doorgeven.

Contact

Neem contact op met Relatiebeheer Zorgverleners