Ketenaanpak Welzijn op recept

Informatie voor zorgaanbieders in de ketenaanpak Welzijn op recept.

De aanpak rondom welzijn op recept is op dit moment ondergebracht in het zorginkoopbeleid 2025 Huisartsenzorg.