Overeenkomst aanvragen Medisch specialistische zorg

Jaarlijks sluit CZ groep overeenkomsten af met medisch specialistische zorgaanbieders en ZBC's. In deze overeenkomst leggen we afspraken vast over onder andere het omzetplafond en de prijslijst. Ook bepalen we specifieke voorwaarden over bijvoorbeeld kwaliteit, declaraties en aanvragen vooraf.

Wilt u een overeenkomst bij CZ aanvragen?

Dan moet u voldoen aan ons inkoopbeleid. Dit toetsen we met een vragenlijst. Wij maken hierbij gebruik van het landelijke Zorginkoopportaal van VECOZO. Voor ZBC's gelden nog enkele specifieke eisen. Deze staan ook in het zorginkoopbeleid vermeld.

Voorbereiding

Voordat u kunt beginnen met het aanvragen moet u het volgende geregeld hebben:

  • juiste en volledige registratie van de praktijk/instelling in het AGB-register van Vektis;
  • een juist en geldig VECOZO-certificaat.

De aanvraag

Heeft u al een contract met CZ groep? Dan dient u een offerte in via het Zorginkoopportaal van VECOZO. Na het indienen van de offertes starten de onderhandelingen. In november leggen we de overeenkomsten vast.

Heeft u nog geen contract met CZ groep? Dan vult u een vragenlijst in via VECOZO. Daarnaast dient u een businesscase en offerte in. U krijgt bericht als CZ groep onderhandelingen wil starten. Meer informatie vindt u in het zorginkoopbeleid.

Meerjarenafspraken

CZ groep staat open voor meerjarenafspraken. Bij het maken van deze afspraken kijken we naar kwaliteit, maar ook naar prijsniveau en volume. In beginsel maken we afspraken voor 3 jaar.

Contact

Neem contact op met Relatiebeheer Zorgverleners