Declareren mondzorg

U heeft verschillende mogelijkheden om uw facturatie af te handelen. Bekijk de mogelijkheden en ontdek wat deze betekenen voor de afhandeling van uw declaraties.

Declaratie ingestuurd door Patiënt / Verzekerde Servicebureau Zorgaanbieder zonder zorg­overeenkomst Zorgaanbieder met zorg­overeenkomst
Methode van aanleveren Digitaal of per post Digitale aanlevering Digitale aanlevering Digitale aanlevering
Wij schieten de Eigen Bijdrage * van uw patiënt aan u voor Nee Ja

Ja

Ja
Wij bieden zekerheid over de betaal­termijn Afhankelijk van uw patiënt Binnen 14 kalenderdagen Binnen 30 kalenderdagen Binnen 10 kalenderdagen
Wij maken u prominent zichtbaar in Zorg vinden Nee Nee Nee Ja

* Onverzekerde zorg, restitutie-inhouding, het bedrag boven het gemiddeld afgesproken- of marktconforme tarief wordt niet voorgeschoten.

Voorwaarden voor declareren

Heeft u een overeenkomst met CZ gesloten? Dan vindt u in het Algemeen Deel II van de overeenkomst de voorwaarden voor het declareren. Als u geen overeenkomst met CZ heeft gesloten, dan declareert u volgens de voorwaarden declareren zonder overeenkomst. U levert in beide situaties uw declaraties digitaal aan via de website van VECOZO.

Wilt u zorg declareren over het voorgaande kalenderjaar? Dan kan dat tot uiterlijk 1 maart van het lopende kalenderjaar.

Zo dient u uw declaratie in

  • Log in bij VECOZO
  • Vul uw gegevens in
    Selecteer een declaratiebestand, geef een referentie op en geef aan of u een notificatiemail wilt ontvangen zodra de status van uw declaratie wijzigt. Alle declaraties dient u in onder een UZOVI-code 9664.
  • Bij het indienen van uw declaratie geeft u aan om welke prestatierecord het gaat. Hierbij is het belangrijk dat u het juiste referentienummer vult om te voorkomen dat declaraties worden afgewezen. Meer informatie over het referentienummer vindt u hier. Voor aanvullende vragen kunt u terecht bij uw softwareleverancier.
  • Klik op ‘Dien in’
    Uw declaratie wordt verstuurd naar VECOZO, waar wordt gecontroleerd of het bestand voldoet aan de voor uw zorgverlenersgroep geldende EI-standaard. De declaratie wordt doorgestuurd naar de zorgverzekeraar of gemeente voor een inhoudelijke beoordeling.

UZOVI-code

Alle declaraties dient u in onder UZOVI-code (Unieke Zorgverzekeraars Identificatie) 9664 voor de 'Centrale verwerkingseenheid CZ groep Zorgverzekeraar: CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA'. Dit geldt voor declaraties van alle verzekerden van de labels CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA.

Prestaties en tarieven

In de mondzorg zijn de beleidsregels en tariefbeschikkingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het uitgangspunt.

Lees meer over de beleidsregel van de NZa.

Uw IBAN toevoegen of wijzigen

Wilt u uw IBAN aan ons doorgeven of laten wijzigen? Stuur dan een e-mail Wij nemen vervolgens contact met u op om samen de procedure door te nemen. Dat doen we via het telefoonnummer dat u heeft geregistreerd in Vektis. 

Correcte registratie gegevens Vektis

Vektis beheert de landelijke AGB-database. In de AGB-database staan verschillende gegevens van zorgaanbieders en praktijken geregistreerd, zoals naam, adres- en praktijkgegevens. Deze gegevens worden gebruikt in het declaratieproces tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraars. Om deze reden is het van belang dat uw registratie correct is. Incorrecte of incomplete registratie bij Vektis kan leiden tot uitval van declaraties. Om dit te voorkomen, vragen wij u, uw gegevens te controleren in de AGB Webzoeker.

Het is daarnaast belangrijk om ervoor te zorgen dat onze verzekerden u kunnen vinden via onze Zorgvinder applicatie. Hierdoor is het in het bijzonder belangrijk dat u, naast de eerder genoemde gegevens, uw vestigingen correct registreert in het handelsregister van de KvK én het AGB-register. Heeft u dit nog niet gedaan? Dan raden wij u aan om alle vestigingen zo spoedig mogelijk te registreren.

Wijzigingen van bijna alle gegevens in de AGB-database, kunt u telefonisch of via internet doorgeven aan Vektis. U belt daarvoor naar 0900 242 26 33 (€ 0,10 per minuut). Of via de website van Vektis.

Contact

Heeft u een vraag over een declaratie? Neem contact met ons op.