Declareren mondzorg

U hebt verschillende mogelijkheden om uw facturatie af te handelen. Bekijk de mogelijkheden en ontdek wat deze betekenen voor de afhandeling van uw declaraties.

Declaratie ingestuurd door Patiënt / Verzekerde Servicebureau Zorgaanbieder zonder zorg­overeenkomst Zorgaanbieder met zorg­overeenkomst**
Methode van aanleveren Digitaal of per post Digitale aanlevering Digitale aanlevering Digitale aanlevering
Wij schieten de Eigen Bijdrage van uw patiënt aan u voor Nee Nee Ja* Ja
Wij nemen het debiteuren­risico over Nee Nee Nee Ja
Wij bieden zekerheid over de betaal­termijn Afhankelijk van uw patiënt Afhankelijk van het Servicebureau Binnen 17 werkdagen Binnen 10 werkdagen
Wij maken u prominent zichtbaar in Zorg vinden Nee Nee Nee Ja
Wij bieden u een persoonlijk aanspreek­punt binnen CZ Nee Nee Nee Ja

* Als u geen zorgovereenkomst hebt, maken wij gebruik van een debiteurencheck; hebben wij op basis van ervaringsgegevens het vermoeden dat incasso van de Eigen Bijdrage bij deze verzekerde een probleem zal zijn, dan schieten wij deze niet voor.

** Tandprotheticus, JTV, CBT.

Toestemming verzekerden

Het is belangrijk dat u toestemming hebt van uw patiënten om hun nota's rechtstreeks bij CZ te mogen indienen. Vanwege de privacywetgeving is dit noodzakelijk. Wij gaan er vanuit dat wat er rechtstreeks bij ons binnenkomt met toestemming is van de verzekerde.

Bekijk ook artikel 2 van de betaalvoorwaarden of lees Deel II (Algemeen Deel) van uw overeenkomst.

Voorschieten eigen bijdrage

De kosten die voor onze verzekerden niet in aanmerking komen voor vergoeding, noemen wij de Eigen Bijdrage. Als u rechtstreeks bij ons declareert, schieten we deze kosten aan u voor en brengen wij deze zelf in rekening bij onze verzekerden. Als betaling na zes maanden nog steeds is uitgebleven, leggen wij deze vordering bij u terug.

Overname debiteurenrisico

Als u een zorgovereenkomst hebt, nemen wij het debiteurenrisico van u over. Dit betekent dat de voorgeschoten Eigen Bijdrage niet bij u wordt teruggevorderd op het moment de betaling door onze verzekerde/uw patiënt uitblijft.

Rechtstreeks declareren blijft mogelijk

Het blijft voor zorgaanbieders in de reguliere mondzorg wel mogelijk om rechtstreeks te declareren. Het debiteurenrisico ligt in dat geval bij de declarant. Het niet meer contracteren heeft geen impact op de verwerking van machtigingen. Zie hiervoor ook de betalingsvoorwaarden mondzorg.

Belangrijk hierbij is wel dat verzekerden hiervoor toestemming hebben gegeven om bij CZ te mogen indienen. We beseffen dat hiermee een extra eenmalige administratieve last gemoeid is, maar vanwege de privacywetgeving is dit noodzakelijk. Wij gaan er vanuit dat wat rechtstreeks gedeclareerd wordt met toestemming is van de verzekerde.

Betaaltermijn

Op het moment dat u rechtstreeks declareert, bieden we u zekerheid over het maximaal aantal werkdagen waarbinnen wij uw declaratie betaalbaar stellen aan de bank.

Elementgebonden prestaties

In de Regeling Mondzorg wordt aangegeven dat bij de declaratie door de zorgaanbieder duidelijk moet worden gemaakt op welk(e) elementnummer(s) (tand of kies) de prestatie betrekking heeft. Dit laatste indien dit specificeerbaar is. De NZa heeft samen met de beroepsorganisaties van aanbieders in de mondzorg en zorgverzekeraars een lijst opgesteld met prestaties waarvan geldt dat het elementnummer te specificeren is.

Bekijk de lijst prestatiecodes

Raadplegen retourinformatie en rekening courant

De retourinformatie die u binnenhaalt via VECOZO bevat de landelijke afwijscodes. Om ook de door CZ toegepaste afwijscodes te kunnen raadplegen, moet u de afrekenspecificaties downloaden. Ook uw rekening courant overzicht kunt u raadplegen via VECOZO. Hier kunt u o.a. zien op welk(e) archiefnummer(s) en notakenmerk(en) een verrekening betrekking heeft.

Raadpleeg de instructie 'Retourinformatie'

Tarieven

In de mondzorg zijn de tariefbeschikkingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het uitgangspunt.

Lees meer over de tarieven

Contact

Vragen? Neem contact op met de afdeling Declaraties