Tarieven mondzorg aangepast door OVA-regeling

Onlangs heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de nieuwe Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2022 gepubliceerd (TB/REG-22610-02). De aanleiding voor deze nieuwe Prestatie- en tariefbeschikking is een zorgbrede salarisverhoging.

13 december 2021

Wij waarderen de inspanningen van de praktijken ten zeerste en hopen dat de tariefverhoging daadwerkelijk bij het personeel terechtkomt.

Nieuwe tarievenlijsten tandheelkundige zorg 2022

Als gevolg van bovenstaande heeft CZ groep de nieuwe tarievenlijsten, behorende bij de afgesloten overeenkomsten, op de website gepubliceerd. Wanneer u een overeenkomst ondertekend heeft, dient u uw declaraties met behandeldata per 1 januari 2022 te declareren tot maximaal de aangegeven contracttarieven op de website. Verder hoeft u niets te doen, uw getekende overeenkomst voor 2022 blijft van kracht.