Voorloopcode 014 per 1-1-2023 uitgefaseerd bij bijzondere tandheelkunde

Aanvragen en declaraties voor bijzondere tandheelkunde moeten voorzien zijn van een voorloopcode. Voor de jeugd is dit 014, maar deze voorloopcode wordt uitgefaseerd vanaf 1-1-2023.

5 januari 2023

Voor de jeugd gelden met ingang van 1-1-2023, net als voor de volwassenen, ook de voorloopcodes 002, 003 en 004.

  • Declareert u vanuit een lopende machtiging die met voorloopcode 014 is afgegeven? Dan dient u deze kosten nog te declareren met voorloopcode 014 totdat de machtiging opgebruikt is of ten einde is gekomen.
  • Declareert u vanuit een overeenkomst waarbij de behandeling machtigingsvrij mag worden gedeclareerd? Dan kunt u deze kosten al vanaf 1-1-2023 declareren met één van onderstaande voorloopcodes (afhankelijk van welke indicatie er sprake is)


Aanvragen vanaf 1-1-2023

De 014  kunt u niet meer kiezen bij uw Vecozo-aanvraag vanaf 1-1-2023. U gebruikt vanaf 1-1-2023 bij al uw aanvragen de voorloopcode die past bij de inhoud van de zorg. Deze vindt u hieronder. Ter verduidelijking zijn de betreffende artikelen uit het Besluit zorgverzekering (Bzv) toegevoegd:

  • 002 implantologie (edentate kaak) - artikel 2.7 lid 2 Bzv
  • 003 bijzondere tandheelkunde, tandheelkundige afwijkingen - artikel 2.7 lid 1a en 3 Bzv
  • 004 handicap of anders medisch gecompromitteerd - artikel 2.7 lid 1b en 1c Bzv