Declareren paramedische zorg

Wat zijn de voorwaarden voor het declareren van paramedische zorg en welke codes kunt u gebruiken?

Voorwaarden voor declareren

Heeft u een overeenkomst met CZ gesloten? Dan vindt u in de bijlage Administratie van de overeenkomst de voorwaarden voor het declareren. Als u geen overeenkomst met CZ heeft gesloten, dan declareert u volgens de voorwaarden declareren zonder overeenkomst. U levert in beide situaties uw declaraties digitaal aan via de website van VECOZO conform de meest recente Vektis Standaard Externe Integratie Paramedische Zorg.

Wilt u zorg declareren over het voorgaande kalenderjaar? Dan kan dat tot uiterlijk 1 april van het lopende kalenderjaar.

Zo dient u uw declaratie in

  • Log in bij VECOZO
  • Vul uw gegevens in
    Selecteer een declaratiebestand, geef een referentie op en geef aan of u een notificatiemail wilt ontvangen zodra de status van uw declaratie wijzigt. Alle declaraties dient u in onder een UZOVI-code 9664.
  • Bij het indienen van uw declaratie geeft u aan om welke prestatierecord het gaat. Hierbij is het belangrijk dat u het juiste referentienummer vult om te voorkomen dat declaraties worden afgewezen. Meer informatie over het referentienummer vindt u hier. Voor aanvullende vragen kunt u terecht bij uw softwareleverancier.
  • Klik op ‘Dien in’
    Uw declaratie wordt verstuurd naar VECOZO, waar wordt gecontroleerd of het bestand voldoet aan de voor uw zorgverlenersgroep geldende EI-standaard. De declaratie wordt doorgestuurd naar de zorgverzekeraar of gemeente voor een inhoudelijke beoordeling.

UZOVI-code

Alle declaraties dient u in onder UZOVI-code (Unieke Zorgverzekeraars Identificatie) 9664 voor de 'Centrale verwerkingseenheid CZ groep Zorgverzekeraar: CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA'. Dit geldt voor declaraties van alle verzekerden van de labels CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA.

Verrichtingscodes

In de beleidsregel van de NZa kunt u de voorwaarden teruglezen waaraan moet worden voldaan als u deze prestaties bij ons in rekening wilt brengen.

CSI

Voor een juiste afhandeling van de declaratie is het noodzakelijk dat u de juiste code soort indicatie (CSI) vermeldt in de declaratie. Als een onjuiste CSI is meegegeven, dan wordt de declaratie afgewezen en moet u deze opnieuw declareren met de juiste CSI.

EI-standaard

Maak gebruik van onze instructie voor het vullen van rubriek 422: zorgverlener/ uitvoerder.

Bekijk de instructie

Vermelding diagnosecode

Om uw declaratie goed te kunnen verwerken, dient u bij het declareren van een behandeling de bijbehorende diagnosecode te vermelden. Ook als het om een nota gaat die u aan uw patiënt meegeeft. Indien de diagnosecode van betreffende behandeling niet vermeld wordt, loopt u het risico dat de nota wordt afgewezen.

Raadplegen retourinformatie en rekening courant

De retourinformatie die u binnenhaalt via VECOZO bevat de landelijke afwijscodes. Om ook de door CZ toegepaste afwijscodes te kunnen raadplegen, moet u de afrekenspecificaties downloaden. Ook uw rekening courant overzicht kunt u raadplegen via VECOZO. Hier kunt u o.a. zien op welk(e) archiefnummer(s) en notakenmerk(en) een verrekening betrekking heeft. Bekijk de instructie 'Retourinformatie'.

Ga naar Vecozo.nl

Uw IBAN toevoegen of wijzigen

Wilt u uw IBAN aan ons doorgeven of laten wijzigen? Stuur dan een e-mail Wij nemen vervolgens contact met u op om samen de procedure door te nemen. Dat doen we via het telefoonnummer dat u heeft geregistreerd in Vektis.

Correcte registratie gegevens Vektis

Vektis beheert de landelijke AGB-database. In de AGB-database staan verschillende gegevens van zorgaanbieders en praktijken geregistreerd, zoals naam, adres- en praktijkgegevens. Deze gegevens worden gebruikt in het declaratieproces tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraars. Om deze reden is het van belang dat uw registratie correct is. Incorrecte of incomplete registratie bij Vektis kan leiden tot uitval van declaraties. Om dit te voorkomen, vragen wij u, uw gegevens te controleren in de AGB Webzoeker.

Het is daarnaast belangrijk om ervoor te zorgen dat onze verzekerden u kunnen vinden via onze Zorgvinder applicatie. Hierdoor is het in het bijzonder belangrijk dat u, naast de eerder genoemde gegevens, uw vestigingen correct registreert in het handelsregister van de KvK én het AGB-register. Heeft u dit nog niet gedaan? Dan raden wij u aan om alle vestigingen zo spoedig mogelijk te registreren.

Wijzigingen van bijna alle gegevens in de AGB-database, kunt u telefonisch of via internet doorgeven aan Vektis. U belt daarvoor naar 0900 242 26 33 (€ 0,10 per minuut). Of via de website van Vektis.

Medische diagnosecodelijst

Heeft u met ons een overeenkomst gesloten voor eerstelijns fysiotherapie? Dan hebben we afspraken gemaakt over declareren. Bijvoorbeeld over verwijzingen. In de medische diagnosecodelijst vindt u of een verwijzing van de huisarts of specialist verplicht is. En welke diagnosecode u moet gebruiken. Ook vindt u in deze lijst hoe lang er aanspraak vanuit de basisverzekering mogelijk is.

Bekijk de medische diagnosecodelijst

We merken dat er soms onduidelijkheid bestaat over het gebruik van diagnosecode XX69, behorend bij ‘weke delen tumoren’ zoals vermeld op bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering (Bzv), onder artikel D7. Deze diagnosecode is specifiek bedoeld voor weke delen tumoren, en niet voor andersoortige tumoren. Als dit bij de beoordeling voor ons niet voldoende duidelijk is, vragen wij bij de specialist (extra) informatie op. De specialist geeft dan aan of het daadwerkelijk om een weke delen tumor gaat of niet. Als dat wel het geval is, bestaat de vergoeding uit behandeling gedurende maximaal 24 maanden in aansluiting op bestraling. Als er sprake is van chemotherapie is er geen mogelijkheid om voor deze vergoeding in aanmerking te komen.

Contact

Heeft u een vraag over een declaratie? Neem contact met ons op.