Module Netwerkzorg

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze module, voldoet de zorgaanbieder naast de voorwaarden van de Basisovereenkomst minimaal aan de volgende voorwaarden. De zorgaanbieder blijft hieraan voldoen gedurende de looptijd van de module:

  • De zorgverlener die patiënten behandelt voor een specifieke aandoening is uiterlijk één maand voor ingangsdatum van deze module aangesloten bij een landelijk netwerk dat zich richt op deze aandoening. De voorwaarden waaraan een dergelijk netwerk moet voldoen, vindt u in Bijlage 2 Voorwaarden voor een netwerk.
  • De zorgaanbieder verleent toestemming aan het netwerk om relevante (proces)informatie te delen met CZ groep.

Landelijke netwerken

De volgende netwerken voldoen aan de voorwaarden van CZ groep:

  • Chronisch ZorgNet. (Perifeer Arterieel Vaatlijden, COPD, Post-COVID)
  • ParkinsonNet (ziekte van Parkinson)

Looptijd

De verschillende modules zijn af te sluiten per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. De einddatum van de module is gelijk aan die van de overeenkomst, mits jaarlijks aan de voorwaarden wordt voldaan.