Declaraties met de juiste diagnosecode

Alle declaraties fysiotherapie moeten de juiste diagnosecode bevatten. Lees hieronder wat dit betekent en wat u mogelijk nog moet regelen.

Met juiste diagnosecodes declareren

De DCSPH is een vertaling van de (para)medische indicatie. Sinds 1 januari 2020 is er een verkorte DCSPH-lijst. Het is belangrijk dat deze codes worden gebruikt. Gebruikt u nog een code die niet voorkomt op de lijst én is het behandeltraject na 1 januari 2020 gestart? Dan vragen wij u deze code op korte termijn te wijzigen. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Declaratieverwerking. U moet dan de juiste code van de verkorte lijst aan ons doorgeven. Dit is nodig voor een juiste vergoeding van de zorg aan de verzekerde. Na 1 juli 2024 nemen wij declaraties met een onjuiste of een vervallen code niet meer in behandeling. Wij wijzen deze declaratie dan af.

Vragen of opmerkingen?

Voor meer informatie of een antwoord op uw vraag kunt u altijd contact met ons opnemen. We helpen u graag verder.