Beleid huidtherapie bij acne, camouflage en ontharing

Omdat acnebehandelingen, camouflagetherapie en ontharing onder de aanvullende verzekering van het CZ zorgverzekeringsbedrijf vallen, hoeft u als schoonheidsspecialist of huidtherapeut geen contract af te sluiten.

Wijzigingen per 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 wijzigen de voorwaarden voor schoonheidsspecialisten om in aanmerking te komen voor vergoeding. Als schoonheidsspecialist dient u per 1 januari 2023 ingeschreven te staan in het SKIN-register. Lidmaatschap van een bracheorganisatie (waaronder ANBOS) is niet meer noodzakelijk. CZ heeft deze wijziging doorgevoerd om de kwaliteit van zorg voor onze verzekerden te borgen. Als zorgverzekeraar zijn wij altijd op zoek naar de beste kwaliteit van zorg voor onze verzekerden. Voor de borging van kwaliteit van zorg werken wij samen met onafhankelijke kwaliteitsregisters van de beroepsgroepen. Registratie in kwaliteitsregisters zorgt ervoor dat zorgverleners hun kennis en vaardigheden op peil houden en dat overzichtelijk is welke zorgverleners voldoen aan de kwaliteitseisen van de betreffende beroepsgroep. SKIN is een kwaliteitsregister voor alle schoonheidsspecialisten in Nederland en biedt kwaliteitsregistratie op individueel niveau van de schoonheidsprofessional. Zo kunnen zij aantonen dat ze hun kennis en vaardigheden op peil houden en dat ze via een bepaalde kwaliteitsstandaard werken.

Eisen voor een vergoeding

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u het volgende nodig:

  • Een diploma van de basisopleiding en een vervolgopleiding voor schoonheidsspecialisten;
  • U houdt als schoonheidsspecialist praktijk;
  • Het diploma moet internationaal door en binnen de EU erkend zijn;
  • De vervolgopleiding moet een specialisatie zijn in de behandelingen waarvan de verzekerde de kosten bij ons heeft verzekerd;
  • U bent met die specialisatie ingeschreven in het SKIN-register.

Toelichting

Een schoonheidsspecialist kan alleen maar een acnebehandeling declareren, als zij naast haar basisopleiding ook een diploma voor die specialisatie heeft. Bij de beroepsvereniging ANBOS is de schoonheidsspecialiste geregistreerd voor deze specialisatie. Een diploma voor bijvoorbeeld elektrische epilatie is niet voldoende om bij ons een acnebehandeling te kunnen declareren.

Acnebehandeling en ontharing door middel van lasertechniek

Naar aanleiding van een onderzoek gedaan door het RIVM naar laserbehandelingen door schoonheidsspecialisten is door CZ besloten dat deze behandelingen worden voorbehouden aan BIG-geregistreerde zorgverleners. Dit heeft geleid tot het besluit dat de lasertechniek bij de behandeling van acne en bij ontharing door de schoonheidsspecialist niet meer vergoed wordt. Vanwege dit besluit is het noodzakelijk dat uit de nota blijkt welke vorm van ontharingstechniek is gebruikt.

Wanneer worden deze behandelingen wel vergoed?

Behandelingen voor ontharing of acne door middel van lasertechniek uitgevoerd door een huidtherapeut of dermatoloog worden vergoed. Ook als de schoonheidsspecialist deze behandeling uitvoert onder verantwoordelijkheid van een huidtherapeut of dermatoloog vindt er vergoeding plaats. In dit geval moet de nota uitgegeven worden door de huidtherapeut of dermatoloog.

Contact

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.