Akkoordverklaring huidtherapie

Hebt u met ons in 2018 een overeenkomst gesloten voor huidtherapie? Dan maken wij hierin afspraken over het declareren.

Bekijk de overeenkomst huidtherapie

Zorgaanbieders moeten voorafgaand aan de behandeling van de verzekerden die vanaf 1 januari 2018 in behandeling komen een akkoordverklaring aanvragen. Dit geldt voor alle aandoeningen die voorkomen op Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering.

Voorwaarden

Een verzoek tot een akkoordverklaring moet minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Dien het verzoek schriftelijk in, inclusief (eventueel kopie van) de verwijzing.
  • Voeg een SMART geformuleerd behandelplan toe, inclusief alle relevante informatie zoals recente foto's, metingen, indien aanwezig medische informatie, etc.
  • Dien het verzoek vóór aanvang van de behandeling bij ons in.
  • Wij doen binnen tien werkdagen schriftelijk uitspraak over het verzoek tot een akkoordverklaring.

Contact paramedische zorg

Hebt u vragen? We helpen u graag.