Akkoordverklaring huidtherapie

Hebt u met ons in 2018 een overeenkomst gesloten voor huidtherapie? Dan maken wij hierin afspraken over het declareren.

Zorgaanbieders moeten voorafgaand aan de behandeling van de verzekerden die vanaf 1 januari 2018 in behandeling komen een akkoordverklaring aanvragen. Dit geldt voor alle aandoeningen die voorkomen op Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering.

Voorwaarden

Een verzoek tot een akkoordverklaring moet minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Dien het verzoek schriftelijk in, inclusief (eventueel kopie van) de verwijzing.
  • Voeg een SMART geformuleerd behandelplan toe, inclusief alle relevante informatie zoals recente foto's, metingen, indien aanwezig medische informatie, etc.
  • Dien het verzoek vóór aanvang van de behandeling bij ons in.
  • Wij doen binnen tien werkdagen schriftelijk uitspraak over het verzoek tot een akkoordverklaring.

Contact paramedische zorg

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Naar boven