Akkoordverklaring huidtherapie

Heeft u met ons een overeenkomst gesloten voor huidtherapie? Dan maken wij hierin afspraken over het declareren. Als u zich aan deze afspraken houdt, is een akkoordverklaring niet nodig.

Zorgaanbieders zonder overeenkomst moeten voorafgaand aan de behandeling van de verzekerden die vanaf 1 januari 2018 in behandeling komen een akkoordverklaring aanvragen. Dit geldt voor alle aandoeningen die voorkomen op Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering.

Geen overeenkomst met CZ? Zo vraagt u toestemming voor zorg aan

Verzamel de persoonlijke gegevens van uw patiënt

  • Naam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Relatienummer

Verzamel de medische gegevens

  • De verwijzing of het voorschrift van de arts
  • Voeg een SMART geformuleerd behandelplan toe, inclusief alle relevante informatie zoals recente foto's, metingen, indien aanwezig medische informatie, etc.
  • De startdatum van de therapie
  • De AGB code van uw praktijk en de gewenste diagnosecode
  • Dien het verzoek vóór aanvang van de behandeling bij ons in.

Verstuur uw aanvraag naar CZ

U kunt voor de akkoordverklaring ook gebruikmaken van het aanvraagformulier fysiotherapie/oefentherapie. Wij vragen u de verwijzing altijd mee te sturen.

Contact

Neem contact op met Relatiebeheer Zorgverleners