Module I Datagedreven werken

Om in aanmerking te komen voor de module Datagedreven werken, voldoet de zorgaanbieder minimaal aan de volgende voorwaarden. Deze blijft hieraan voldoen gedurende de looptijd van de module:

  • De zorgaanbieder levert maandelijks data aan de Landelijke Database Oefentherapie (LDO) aan conform het protocol van de VvOCM “LDO; welke dossiergegevens moet ik invullen?”
  • De zorgaanbieder levert minimaal 80% van de gevraagde data aan bij LDO.
  • LDO zorgt voor een terugkoppeling aan de zorgaanbieder van de aangeleverde data via een dashboard. Dit dashboard wordt frequent, minimaal eens per drie maanden, geüpdatet en is gekoppeld aan het EPD van de zorgaanbieder.
  • In het dashboard vindt eveneens een benchmark van de aangeleverde data plaats, zodat de zorgaanbieder de PDCA-cyclus van de praktijk hierop kan inrichten.
  • De resultaten van LDO worden in intercollegiaal verband (een intercollegiaal overleg (IO) of een visitatie) besproken, minimaal één keer per kalenderjaar. De zorgaanbieder kan dit aantonen.
  • De zorgaanbieder maakt minimaal eenmaal per jaar procesinformatie over de dataverzameling inzichtelijk voor CZ groep via aanlevering door de VvOCM.
  • De zorgaanbieder verleent toestemming aan de VvOCM om deelname-gegevens en procesinformatie te delen met CZ groep. Zonder deze toestemming is het niet mogelijk om deze module af te sluiten.
  • Om deze module vanaf 2024 af te kunnen sluiten, moet de zorgaanbieder uiterlijk vanaf 1 september 2023 deelnemen aan de LDO.

CZ groep beoordeelt of de zorgaanbieder over september en oktober 2023 aantoonbaar heeft voldaan aan de voorwaarden voor datagedreven werken. Als dat het geval is, biedt CZ groep de zorgaanbieder deze module aan in december 2023.

Looptijd

Komt u in aanmerking voor de module? Dan is de einddatum van de module gelijk aan die van de overeenkomst, mits u jaarlijks aan de voorwaarden voldoet. De ingangsdatum van de module is altijd 1 januari. Tussentijds instromen is niet mogelijk. Modules worden niet met terugwerkende kracht afgesloten.

Naar boven