Overeenkomst wijzigen

De meeste gegevens van zorgaanbieders staan geregistreerd in de AGB-database. Houd deze gegevens up-to-date, want ze worden ook door ons gebruikt.

Uw gegevens in de AGB-database

De meeste gegevens van zorgaanbieders staan geregistreerd in de AGB-database. Hierin wordt bijvoorbeeld uw naam, adres en praktijkgegevens zoals kwalificaties bewaard. Vektis beheert deze database. We gebruiken uw gegevens in de AGB-database om uw declaraties te verwerken. Als uw gegevens niet correct zijn, kan dit leiden tot uitval van uw declaraties.

Controleer uw gegevens

Welke gegevens hebben we van u? Controleer uw gegevens met de AGB Webzoeker.

Kloppen uw gegevens niet?

Geef uw wijzigingen door aan Vektis. Bel 0900 242 26 33 (€ 0,10 per minuut), of ga naar de website van AGB-code.
Als u in het bezit bent van een VECOZO-certificaat dan kunt u een deel van uw gegevens in AGB wijzigen via VECOZO.

Praktijkverhuizing of opening nevenvestiging

Heeft u een overeenkomst met ons gesloten, maar gaat uw praktijk verhuizen of wilt u deze uitbreiden met een (nieuwe) dependance/nevenvestiging? Dan vult u hiervoor een vragenlijst in. Wij toetsen daarmee of de locatie voldoet aan ons inkoopbeleid. U hoeft de vragenlijst alleen voor de nieuwe locatie in te vullen.

Contact

Neem bij vragen contact op met relatiebeheer.