Paramedische zorgverlening tijdens coronacrisis

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig en stelt ons voor grote uitdagingen. Zorgaanbieders spannen zich maximaal in om patiënten de beste zorg te kunnen bieden. Dat waarderen wij enorm. We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft. Wij hebben de meest gestelde vragen en antwoorden voor u op een rij gezet.

Paramedische herstelzorg

Sommige mensen hebben tijdens hun herstel na COVID-19 ernstige klachten of beperkingen. De huisarts of medisch specialist kan in dat geval beoordelen of iemand in aanmerking komt voor eerstelijns paramedische herstelzorg. Deze herstelzorg kan bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. De herstelzorg wordt in principe tot 1 januari 2025 onder voorwaarden vergoed uit het basispakket. Het is per patiënt verschillend hoeveel zorg én welke zorg er nodig is. Er is wel een maximum gesteld aan het aantal behandelingen waarvoor vergoeding geldt. Dat is in maximaal zes maanden tijd:

  • fysiotherapie of oefentherapie: maximaal 50 behandelingen
  • ergotherapie: maximaal 10 uur
  • diëtetiek: maximaal 7 uur
  • logopedie: geen maximum

Alleen in uitzonderlijke gevallen kan iemand verwezen worden voor nog een behandeltermijn van maximaal 6 maanden. Dit kan bijvoorbeeld bij een blijvende longafwijking, contracturen, neuropathieën of een inadequaat eerste behandelperiode. Voor de 2e behandelperiode gelden dezelfde maxima als voor de 1e behandelperiode. Deze tweede periode start binnen vier maanden na het afsluiten van de eerste behandelperiode.

Op de website van het Zorginstituut staat alle informatie over deze herstelzorg, zoals wie hiervoor in aanmerking komt, welke voorwaarden aan de verwijzing worden gesteld en wat het onderzoek precies inhoudt.

We hebben een aantal veelgestelde vragen voor u op een rij gezet

Naar boven