Paramedische zorgverlening tijdens coronacrisis

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig en stelt ons voor grote uitdagingen. Zorgaanbieders spannen zich maximaal in om patiënten de beste zorg te kunnen bieden. Dat waarderen wij enorm. We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft. Wij hebben de meest gestelde vragen en antwoorden voor u op een rij gezet.

Paramedische herstelzorg

Sommige mensen hebben tijdens hun herstel na COVID-19 ernstige klachten of beperkingen. De huisarts of medisch specialist kan in dat geval beoordelen of iemand in aanmerking komt voor eerstelijns paramedische herstelzorg. Deze herstelzorg kan bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. De herstelzorg wordt in principe tot 1 januari 2025 onder voorwaarden vergoed uit het basispakket. Het is per patiënt verschillend hoeveel zorg én welke zorg er nodig is. Er is wel een maximum gesteld aan het aantal behandelingen waarvoor vergoeding geldt. Dat is in maximaal zes maanden tijd:

  • fysiotherapie of oefentherapie: maximaal 50 behandelingen
  • ergotherapie: maximaal 10 uur
  • diëtetiek: maximaal 7 uur
  • logopedie: geen maximum

Alleen in uitzonderlijke gevallen kan iemand verwezen worden voor nog een behandeltermijn van maximaal 6 maanden. Dit kan bijvoorbeeld bij een blijvende longafwijking, contracturen, neuropathieën of een inadequaat eerste behandelperiode. Voor de 2e behandelperiode gelden dezelfde maxima als voor de 1e behandelperiode. Deze tweede periode start binnen vier maanden na het afsluiten van de eerste behandelperiode.

Op de website van het Zorginstituut staat alle informatie over deze herstelzorg, zoals wie hiervoor in aanmerking komt, welke voorwaarden aan de verwijzing worden gesteld en wat het onderzoek precies inhoudt.

We hebben een aantal veelgestelde vragen voor u op een rij gezet

De prestaties en codes die gebruikt kunnen worden bij het declareren van de herstelzorg hebben we bij elkaar gezet.

Prestaties en codes paramedische herstelzorg na COVID-19

De telefonische zitting is beschreven in de beleidsregels van de NZa voor de desbetreffende zorgsoort. Het betreft een telefonisch contact tussen de zorgverlener en de patiënt. Deze specifieke prestatie kan alleen in rekening worden gebracht indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • er is sprake van een bestaande behandelrelatie met de patiënt/cliënt;
  • de telefonische zitting dient ter vervanging van een individuele zitting;
  • de telefonische zitting vindt plaats tijdens een behandelepisode, in overleg met de patiënt/cliënt en op een speciaal daarvoor tussen de zorgverlener en patiënt/cliënt afgesproken tijdstip.

Er zijn geen aparte declaratiecodes voor een videoconsult. De zorg die op afstand plaatsvindt, wordt gedeclareerd onder de reguliere prestaties. Hierbij zijn twee situaties van toepassing:

  1. Het videoconsult (intake/anamnese en onderzoek) vindt plaats bij een patiënt die zich voor het eerst meldt. Dan wordt de prestatie ‘(screening,) intake/anamnese en onderzoek’ gedeclareerd en volgens het afgesproken tarief vergoed.
  2. Een patiënt die reeds in een behandeltraject zit. Hierbij wordt de prestatie ‘individuele reguliere zitting’ gedeclareerd. De prestaties worden tegen het afgesproken tarief vergoed. Een overzicht van de verschillende prestatiecodes vindt u in de Prestatiecodelijst paramedische hulp van Vektis.

Het consult is qua duur, kwaliteit en inhoud vergelijkbaar met een behandeling die normaliter in de praktijk wordt gegeven.

Elke gedeclareerde prestatie telt als één ‘tik’/behandeling mee in de aanspraak van de verzekerde. Het is belangrijk om de patiënt hierover goed te informeren.

Op www.cz.nl hebben wij voor onze verzekerden een overzicht met veelgestelde vragen geplaatst.

Voor meer en actuele informatie over het coronavirus en maatregelen wijzen wij u graag op de volgende websites: