Wat is de PREM?

De PREM is een landelijk afgestemde meetmethode om patiëntervaringen te meten. Een PREM is een (korte) vragenlijst die patiënten invullen waarin wordt gevraagd hoe patiënten hun zorg (hebben) ervaren.

Wie ontvangt de vragenlijst?

De PREM wordt door de zorgaanbieder onder zoveel mogelijk patiënten uitgezet, niet alleen onder verzekerden van CZ groep. Het includeren van zoveel mogelijk patiënten is van belang voor de betrouwbaarheid en waarde van de uitkomsten.
De zorgaanbieder nodigt de verzekerde(n) uit voor deelname aan de meting, dit zal niet bij alle patiënten mogelijk zijn. Om te bepalen wie wel kunnen deelnemen, is de werkinstructie beschikbaar op de website over patiëntervaringsmetingen. Op deze website is tevens de vragenlijst te raadplegen.

Waarom patiëntervaringen meten?

Het zichtbaar maken van uitkomsten en ervaringen van zorg draagt bij aan betere zorg. De resultaten van deze metingen zijn waardevol voor:

 • zorgaanbieders: met behulp van deze informatie kunnen zorgaanbieders verbeterpunten in kaart brengen en hier gericht mee aan de slag gaan;
 • patiënten/verzekerden: met behulp van deze gegevens kan een (toekomstige) patiënt de keuze voor een zorgaanbieder baseren op informatie over ervaren kwaliteit;
 • zorgverzekeraar: deze informatie wordt gebruikt om verzekerden te helpen bij het vinden van de juiste zorg die het beste past bij hun hulpvraag.

Wat zijn de voorwaarden voor het meten van de PREM?

Voor het meten van de PREM is het voorwaardelijk dat de zorgaanbieder een overeenkomst heeft gesloten met een gecertificeerd meetbureau. Wij vinden het belangrijk dat de privacy van de respondenten is geborgd. Een meetbureau dient om die reden te voldoen aan onderstaande voorwaarden. Het meetbureau:

 1. beschikt over een geldig ISO 27001 certificaat en een geldig NEN 7510 certificaat gericht op informatiebeveiliging;
 2. beschikt over een geldig ISO 9001 certificaat en/of ISO 20252 certificaat met onderzoek en dataverzameling in de scope;
 3. voert de metingen uit volgens de werkinstructie PREM Paramedische zorg en vraagt geen andere data uit dan behorend bij de PREM Paramedische zorg;
 4. gebruikt de data niet voor een ander doeleinde dan de doelen zoals vermeld in lid 5 van dit artikel;
 5. toont jaarlijks aan de zorgverzekeraar aan te voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

 

U kunt in 2024 gebruikmaken van onderstaande meetbureaus:

Bij welke zorgsoorten speelt PREM een rol?

Het uitzetten van de PREM maakt deel uit van het zorginkoopbeleid:

 • Diëtetiek
 • Ergotherapie
 • Fysiotherapie
 • Logopedie
 • Oefentherapie

Wat gebeurt er met de resultaten?

Het meetbureau voert de metingen uit en deelt de resultaten met:

 • de zorgaanbieder, zodat deze inzicht heeft in de door de patiënt ervaren kwaliteit;
 • de zorgverzekeraar, zodat deze de informatie kan gebruiken bij zorginkoop;
 • zorgprisma, zodat er een landelijke benchmark voor van de door de patiënt ervaren kwaliteit beschikbaar is.

De zorgaanbieder informeert de patiënt over het gebruik van de resultaten door deze partijen. Daarbij maakt de zorgaanbieder duidelijk dat de informatie volledig geanonimiseerd is.

Heeft u vragen over de PREM?

Op de website over patiëntervaringsmetingen vindt u het antwoord op veel gestelde vragen over de PREM. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u deze aan ons stellen via het contactformulier.