Selectieve inkoop COPD

Vanaf 2024 breidt CZ het selectieve inkoopbeleid uit voor de verzekerden met COPD. Wij stimuleren hen om behandeld te worden door een fysiotherapeut die voor longaandoeningen is aangesloten bij Chronisch ZorgNet (CZN). In de begeleidende brief bij de overeenkomst kunt u hier meer over lezen.

Vanaf 2024 breidt CZ het selectieve inkoopbeleid uit voor de verzekerden met COPD. Wij stimuleren hen om behandeld te worden door een fysiotherapeut die voor longaandoeningen is aangesloten bij Chronisch ZorgNet (CZN). In de begeleidende brief bij de overeenkomst kunt u hier meer over lezen.

Zorgvinder

CZ liet de verzekerden weten dat ze kunnen overstappen naar een fysiotherapeut die wel aan de voorwaarden voldoet. In veel gevallen kan dat binnen dezelfde praktijk waar ze al in behandeling zijn. Daarvoor verwijzen we onze verzekerden naar onze Zorgvinder. Als in de Zorgvinder gezocht wordt op “fysiotherapie bij COPD” worden eerst de gecontracteerde praktijken getoond. Bij de contractinformatie 2024 staan de bij CZN voor longaandoeningen aangesloten fysiotherapeuten vermeld.

Overgangsregeling

Voor 2024 geldt een overgangsjaar. Verzekerden die vóór 1 januari 2024 zijn gestart met een behandeling voor COPD, kunnen hun behandeling voortzetten bij de niet-aangesloten therapeut waar ze in behandeling zijn tot maximaal het einde van 2024. Vanaf 2025 vervalt deze overgangsregeling.

Vragen

Heeft u hierover vragen? Dan kunt u deze stellen via het contactformulier op de website.