Verzekeringsvoorwaarden vervoer

Eigen risico en eigen bijdrage

Het verplicht eigen risico per verzekerde bedraagt in 2024 € 385 per kalenderjaar en is niet verzekerbaar. Het verplicht eigen risico geldt alleen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Het eigen risico wordt toegepast op alle verstrekkingen uit de basisverzekering met uitzondering van:

  • inschrijfgeld en kosten van zorg bij een huisarts;
  • kosten van verloskundige zorg en kraamzorg;
  • kosten van nacontroles van nier- en leverdonoren;
  • hulpmiddelen in bruikleen;
  • ketenzorg.

 

Naast het verplichte eigen risico betaalt de verzekerde voor zittend ziekenvervoer een jaarlijkse eigen bijdrage. Voor 2024 is dat € 118 per kalenderjaar. Van de vergoeding voor zittend ziekenvervoer halen we de eigen bijdrage er af. Daarna verrekenen we de vergoeding met het openstaand (verplicht of vrijwillige) eigen risico.

Incassoprocedure vervoer

Het innen van de eigen bijdrage en het eigen risico bij de verzekerde loopt via CZ. Dit betekent dat u, vanaf de eerste rit, de volledige kosten rechtstreeks kunt declareren bij CZ.

Contact

Heeft u een vraag over een declaratie? Neem contact met ons op.