Overeenkomst aanvragen en wijzigen

Bent u als taxivervoerder werkzaam in de regio Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Zuid-Hollandse Eilanden en/of het land van Maas en Waal en wilt u een overeenkomst aangaan met het CZ zorgverzekeringsbedrijf? Dan kunt u uw verzoek met motivatie indienen bij het CZ zorgverzekeringsbedrijf.

CZ
Groep Relatiebeheer Zorgverleners
Postbus 5130
5004 EC TILBURG

Of stuur een e-mail.

Werkt u buiten de bovengenoemde regio’s? Neem dan contact op met Connexxion om de mogelijkheden te bespreken.

Wilt u uw overeenkomst veranderen?

Dien dan uw verzoek met motivatie minstens drie maanden van tevoren schriftelijk in bij CZ, groep Relatiebeheer Zorgverleners. Dit kan ook per e-mail, maar dan moet u uw bericht wel schriftelijk met handtekening van de ondertekeningsbevoegde(n) bevestigen.

Behandeling van een verzoek

Bij de behandeling van uw verzoek:

  • kan het CZ zorgverzekeringsbedrijf u om meer informatie vragen en een integriteitsonderzoek uitvoeren;
  • stuurt de groep Relatiebeheer Zorgverleners in Goes u als potentiĆ«le, nieuwe taxivervoerder een vragenlijst. Deze stuurt u ingevuld en ondertekend terug met alle gevraagde stukken. Bij het ontbreken van benodigde informatie kunnen we uw verzoek niet verder in behandeling nemen;
  • toetst het CZ zorgverzekeringsbedrijf uw verzoek aan het contracteerbeleid. Uiterlijk drie maanden na ontvangst van uw verzoek laten wij u onze beslissing met motivatie weten;
  • mag het CZ zorgverzekeringsbedrijf als het nodig is de beslissingstermijn met maximaal drie maanden verlengen. Hierover krijgt u dan schriftelijk bericht.