Integrale wondzorgketen leidt tot betere wondzorg

Jaarlijks zijn er zo’n 400.000 wondzorgpatiënten in Nederland. Zij worden vaak dagelijks, soms zelfs meerdere keren per dag behandeld. Bij veel van deze patiënten genezen de wonden onvoldoende. Een goed functionerende wondzorgketen is daarbij onontbeerlijk.

Rollen en verantwoordelijkheden binnen de wondzorgketen

In een goed werkende integrale wondzorgketen kent elke zorgverlener zijn of haar rol. Dít is wat we willen bereiken:

Huisarts en thuiszorg: coördineren

Via een stepped care model worden mensen die met een complexe wond bij de huisarts of thuiszorg komen, doorverwezen naar een wondregisseur. Dit vereist van de huisarts een meer coördinerende rol. Én goede informatie van de wondregisseur of het ziekenhuis. Dat vraagt om goede afspraken. De regionale wondregisseur zal hier het initiatief voor nemen. 

Wondregisseur: regie en controle

De wondregisseur is de spin in het web in de integrale wondzorgketen en voert de regie over de afstemming, coördinatie en continuïteit. Om dat goed te kunnen doen, stellen wij (in afwachting van de kwaliteitsstandaard van het Wondplatform) een aantal (kwaliteits)eisen. Dit zijn de taken van de wondregisseur:

  • Het maken van een behandelplan. Ook als de wond door de thuiszorg verzorgd kan worden.
  • Bepalen door welke organisatie de wond het beste kan worden behandeld.
  • Registratie van de wondbehandeling.
  • Bewaken van de vorderingen in het genezingsproces.
  • Het maken van procedureafspraken met de ketenpartner.
  • Opvolgen van andere procedures in de keten.
  • Handhaven van protocollen.

Uit de pilot ‘Betere wondzorg’ is gebleken dat de wondregisseurs het kennisniveau in hun eigen organisatie en bij huisartsen hebben verhoogd. Samen met huisartsen en specialisten worden er protocollen afgesproken, wordt het doorverwijzen afgebakend en het assortiment verbandmiddelen bepaald. Deze werkwijze leidt tot snellere genezing en een overall verbetering van de wondzorg door thuiszorgorganisaties.

Wijkverpleegkundige of verzorgende

Deze verzorgt de wond zoals de wondregisseur in het behandelplan heeft bepaald. En overlegt met de wondregisseur als er twijfel is over bijvoorbeeld de genezing of wondverbandmiddelen.

Lees alle kwaliteitseisen in het inkoopdocument Wijkverpleging

Het ziekenhuis

Wij vinden: ‘in de eerste lijn wat kan en in de tweede lijn wat moet’. Daarom zien we graag dat de wondregisseur afspraken maakt met ziekenhuizen over samenwerking en verwijzing. We verwachten hierin een constructieve houding van ziekenhuizen. 

De hulpmiddelenleverancier

De hulpmiddelenleverancier levert de juiste wondverbandmiddelen op het juiste moment. Wij zijn van mening dat de inzet van de wondregisseur leidt tot een efficiëntere en effectievere inzet van wondverbandmiddelen.

Lees meer over wondzorg en de rol van de hulpmiddelenleverancier