Wondzorg en de rol van hulpmiddelenleveranciers

CZ streeft naar goede wondzorg, met wonden die sneller sluiten en minder complicaties geven. Ook hulpmiddelenleveranciers spelen daarbij een belangrijke rol.

Wat de rol van de hulpmiddelenleverancier?

De hulpmiddelenleverancier levert de juiste wondverbandmiddelen op het juiste moment. U doet dit in samenspraak met de regionale wondregisseur.

Sinds 2018 contracteert CZ alleen nog landelijke leveranciers. De wijkverpleging krijgt hierdoor een centralere rol (regie) in de wondbehandeling, zodat er een meer doelmatige inzet van de zorg en wondverbandmiddelen komt: minder verspilling en betere afstemming van protocollen en producten in de keten. Met als doel: uiteindelijk het sneller sluiten van de wonden.

Dit vinden we daarbij belangrijk:

 • U ondersteunt zorgprofessionals, zodat zij de juiste zorg kunnen leveren.
 • U zorgt er (via uw ICT-systeem) voor dat wijzigingen in het individuele wondbeleid juist worden toegepast.
 • We vragen u kleinere leveringen te doen om verspilling tegen te gaan. Als u een grote levering doet en het materiaal blijkt niet te werken, blijven patiënten hier onnodig mee zitten.
 • We vragen u om samen met wondzorgbehandelaren te kijken of u tot een klein, maar dekkend assortiment aan wondzorgmaterialen kunt komen. Dit is overzichtelijker en de materialen kunnen doelmatiger worden ingezet.

Wij zijn van mening dat uw inzet samen met die van de wondregisseur leidt tot een efficiënter en effectievere gebruik van wondverbandmiddelen.

Wat is de rol van de andere behandelaars?

Om de integrale wondzorgketen goed te laten functioneren, willen we dat zorgaanbieders hun rol en verantwoordelijkheden in de keten beter oppakken. Dit zijn de behandelaars in de wondzorgketen:

 1. Wijkverpleging
 2. Huisartsenzorg
 3. Hulpmiddelen
 4. Medisch specialistische zorg

Kijk wat ieders rol is in de wondzorgketen

Waarom kan wondzorg beter?

Jaarlijks zijn er in Nederland zo’n 400.000 wondzorgpatiënten. Zij worden vaak dagelijks, soms zelfs meerdere keren per dag behandeld. In de praktijk zien we helaas dat wonden vaak nog niet goed genezen. Bijvoorbeeld doordat zorgaanbieders onderling te weinig met elkaar communiceren. Of doordat het kennisniveau bij zorgaanbieders niet altijd toereikend is. De wondbehandeling is daardoor vaak versnipperd en inefficiënt.

Hoe kan wondzorg beter?

Het verhogen van kennis en het verbeteren van de communicatie tussen zorgaanbieders zijn de eerste stappen naar betere wondzorg. Ons uiteindelijke doel is een integrale wondzorgketen. Maar dat kunnen we niet alleen. Daarom bundelen we onze kennis en expertise met die van onze partners in het veld.

Wat doet CZ voor betere wondzorg?

 • We gaan de discussie aan met partijen in het veld over nieuwe ontwikkelingen zoals ketenzorg en stepped care. Waar wondzorg onderwerp van gesprek is, praten wij mee.
 • We nodigen zorgprofessionals uit om nieuwe ideeën en initiatieven met ons te delen. Zelf delen we proactief onze kennis met alle betrokken partijen.
 • We brengen zorgprofessionals bij elkaar en faciliteren oplossingen die bijdragen aan verbetering van wondzorg in de keten.

Goede wondzorg voor iederéén

CZ zet zich in voor betere wondzorg. Dat doen we al een aantal jaren met succes. We zien dat complexe wondzorg steeds meer aandacht krijg. Wonden worden daardoor adequater behandeld en sluiten sneller.

We maken met zorgaanbieders in de hele keten afspraken over de organisatie van complexe wondzorg. En over de inzet van specifiek daarvoor opgeleide medewerkers en juist gebruik van wondverbandmiddelen. Wat dit voor de verschillende zorgaanbieders betekent, leest u in het zorginkoopbeleid van de specifieke sector.

Pilots als proef op de som

In 6 pilots hebben we zorgprofessionals bij elkaar gebracht en oplossingen gefaciliteerd die bijdragen aan betere wondzorg in de hele keten. De resultaten zijn opvallend: een complexe wond kan vele malen sneller genezen door een andere werkwijze. Een goede inschatting van wonden, het in de gaten houden van de genezing en het vergroten van kennis over wonden bij huisartsen en thuiszorgorganisaties versnelt het genezen van een complexe open beenwond (Ulcus Cruris). Hierdoor kan de genezing van de wond met gemiddeld 20 weken worden verkort.

Beter voor het welzijn van patiënt en mantelzorger én voor de zorgkosten. Want de pilot liet zien dat er per patiënt ongeveer € 700 minder is uitgegeven aan wondverzorging (materiaal en zorg). CZ verwacht dat ook het aantal verwijzingen naar ziekenhuizen zal verminderen. We hebben de ervaringen die zijn opgedaan in de pilots verwerkt in de zorginkoop.

Lees meer over

het interview

dat zorginkoper Hulpmiddelen Nelly Pijnenburg gaf aan Mosadex Groep, totaalleverancier in de (farmaceutische) zorg- en retailmarkt. (Tekst: Gerda van Beek).

Interview Mosadex Groep