Samen beslissen in de praktijk

De JIPPA-studie: aanknopingspunten voor succesvolle implementatie

3 jaar studie, 100 zorgverleners en 1000 patiënten. Dat is de basis van het JIPPA-onderzoek, een studie naar het gebruik van keuzehulpen voor patiënten met gelokaliseerd prostaatkanker. En de uitkomsten liegen er niet om. Maar liefst 90% van de patiënten gebruikte de keuzehulpen om de voorkeur voor hun behandeling te bepalen.

De JIPPA-studie in een notendop

Het actief betrekken van patiënten bij beslissingen rondom hun behandeling wint de laatste jaren terrein. De Joint implementation Prostate cancer patient-centred care (JIPPA)-studie biedt aantoonbaar interessante aanknopingspunten voor succesvolle implementatie en borging van Samen Beslissen.

De JIPPA-studie bij verschillende ziekenhuizen maakte gebruik van 3 verschillende keuzehulpen met als doel:

  1. het informeren van patiënten over de voor- en nadelen van de verschillende behandelopties
  2. het stimuleren van patiënten om een persoonlijke afweging te maken tussen die voor- en nadelen

Bekijk de keuzehulpen:

Leerervaringen: verschillende keuzehulpen hebben hetzelfde resultaat

De drie keuzehulpen waren even effectief. Zij verhoogden de kennis over de behandelingen en verlaagden de keuzestress (decisional conflict). Bovendien voelden patiënten met keuzehulp zich vaker voor meer dan één behandelmogelijkheid in aanmerking komen en zij waren zich er daarmee meer bewust van dat er iets te kiezen was.

De keuzehulpen werden door 90% van de patiënten ook daadwerkelijk gebruikt om hun voorkeur te bepalen. De gebruiksvriendelijkheid (leesbaarheid, begrijpelijkheid, etc.) werd positief beoordeeld. Alle drie de keuzehulpen maakten mensen meer tevreden over manier waarop ze geïnformeerd werden. De keuzehulpen in gedrukte vorm oogstten de hoogste tevredenheid.

Manieren om de keuzehulp aan te bieden

De eerste week na diagnose bleek voor patiënten de meest gewenste tijd om de keuzehulp te ontvangen. Bovendien leidde aanbieden in de eerste week tot significant minder keuzestress.

De keuzehulp kan worden aangeboden en toegelicht door de medisch specialist (in dit geval de uroloog) of door een gespecialiseerde verpleegkundige (oncologie verpleegkundige of verpleegkundig specialist). Veel patiënten gaven aan dat ze de keuzehulp het liefst wilden ontvangen van de uroloog. Echter, aanbieden door de verpleegkundige leidde tot een nog sterkere verbetering (meer kennis en minder keuzestress bij patiënten) dan aanbieden door de arts.

Zelf aan de slag met samen beslissen?

Geïnspireerd? Dat was ons doel. Maar waar begint u?