Declareren voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Declareren voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders van eerstelijnsverblijf, farmaceutische zorg, geboortezorg, geriatrische revalidatiezorg, GGZ, huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg, medisch specialistische zorg en vervoer.

Hoe declareren?

  1. Maak een gespecificeerde nota (op papier of als pdf-bestand). Zorg dat die voldoet aan de regels van de NZa, anders kunnen we de nota niet in behandeling nemen.
  2. Geef de nota aan de verzekerde mee.
  3. Laat de verzekerde de declaratie bij ons indienen.

Afhankelijk van de polis van de verzekerde, kan het voorkomen dat wij niet het gehele notabedrag vergoeden.

Bekijk de vergoedingen van niet-gecontracteerde zorg.

Betaling

Een niet-gecontracteerde zorgverlener kan sinds 1 januari 2019 niet meer via een akte van cessie bij CZ declareren. De nota moet naar de verzekerde worden gestuurd. Deze is verantwoordelijk voor de betaling en kan de nota bij CZ declareren.

Veelgestelde vragen

Een belang voor CZ om een cessieverbod op te nemen in de verzekeringsvoorwaarden, is de niet verklaarbare stijging van kosten van niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Deze kostenstijging willen we beperken. Hierbij is de betrokkenheid van de verzekerde bij de financiƫle afwikkeling van de zorg van essentieel belang.

Het cessieverbod draagt bij aan de uitvoering van onze wettelijke taak om toe te zien op een rechtmatige en doelmatige uitvoering van de zorgverzekering. Als een verzekerde zich tot een niet-gecontracteerde zorgaanbieder wendt, is de verzekerde de schakel tussen de zorgverzekeraar en de niet-gecontracteerde aanbieder. Van die verzekerde mag worden verwacht dat hij de rekening die hij ontvangt voor deze zorg, controleert en duidelijk maakt dat de zorg die is gedeclareerd, ook daadwerkelijk is geleverd.

Zorgverleners die een betaalovereenkomst hebben met CZ kunnen wel declareren bij CZ.