Declareren voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Declareren voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders van eerstelijnsverblijf, farmaceutische zorg, geboortezorg, geriatrische revalidatiezorg, GGZ, huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg, medisch specialistische zorg en vervoer.

Hoe declareren?

  1. Maak een gespecificeerde nota (op papier of als pdf-bestand). Zorg dat die voldoet aan de regels van de NZa, anders kunnen we de nota niet in behandeling nemen.
  2. Geef de nota aan de verzekerde mee.
  3. Laat de verzekerde de declaratie bij ons indienen.

Afhankelijk van de polis van de verzekerde, kan het voorkomen dat wij niet het gehele notabedrag vergoeden.

Bekijk de vergoedingen van niet-gecontracteerde zorg.

Betaling

Een niet-gecontracteerde zorgverlener kan sinds 1 januari 2019 niet meer via een akte van cessie bij CZ declareren. De nota moet naar de verzekerde worden gestuurd. Deze is verantwoordelijk voor de betaling en kan de nota bij CZ declareren.

Veelgestelde vragen

Naar boven