Declareren voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Declareren voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders van eerstelijnsverblijf, farmaceutische zorg, geboortezorg, geriatrische revalidatiezorg, GGZ, huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg, medisch specialistische zorg en vervoer.

Hoe declareren?

  1. Maak een gespecificeerde nota (op papier of als pdf-bestand). Zorg dat die voldoet aan de regels van de NZa, anders kunnen we de nota niet in behandeling nemen.
  2. Geef de nota aan de verzekerde mee.
  3. Laat de verzekerde de declaratie bij ons indienen.

Afhankelijk van de polis van de verzekerde, kan het voorkomen dat wij niet het gehele notabedrag vergoeden.

Bekijk de vergoedingen van niet-gecontracteerde zorg.

Betaling

Een niet-gecontracteerde zorgverlener kan vanaf 1 januari 2019 niet meer via een akte van cessie bij CZ declareren. De nota moet naar de verzekerde worden gestuurd. Deze is verantwoordelijk voor de betaling en kan de nota bij CZ declareren.

Voor verslavingszorg is een uitzondering gemaakt:

Ambulante verslavingszorg
In het geval van ambulante verslavingszorg kan de verzekerde de zorgverlener toestemming geven om namens hem te declareren en/of voor hem een betaling in ontvangst te nemen. Hiervoor is een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier van de verzekerde nodig. Dit formulier kan pas worden ingevuld als de nota is opgemaakt. Ingevulde formulieren kunt u samen met de nota rechtstreeks naar CZ sturen. Wij betalen dan de vergoeding aan u uit.

Klinische verslavingszorg
Voor klinische verslavingszorg kunt u een betaalovereenkomst met ons afsluiten. Met deze betaalovereenkomst kunt u de zorg rechtstreeks bij CZ declareren. U ontvangt dan de betaling van CZ. Dit is alleen mogelijk als CZ een akkoordverklaring heeft afgegeven voor de behandeling.

Veelgestelde vragen

Naar boven