Overeenkomst GRZ, ELV en GZSP

Op basis van ons zorginkoopbeleid sluiten we overeenkomsten af met zorgaanbieders. In onze overeenkomsten leggen we onder andere vast wat u mag declareren en tegen welk tarief. Maar ook leest u aan welke kwaliteitseisen u dient te voldoen. CZ groep maakt bij het sluiten van een overeenkomst met contractpartners voor ELV, GRZ en GZSP onderscheid tussen bestaande en nieuwe zorgaanbieders.

Bestaande zorgaanbieders

Bestaande zorgaanbieders zijn zorgaanbieders die in 2022 een overeenkomst hebben met CZ groep (een overeenkomst die gedurende 2022 niet is opgezegd) en die op basis daarvan zorg hebben gedeclareerd. CZ groep biedt voor 2023 per verstrekking automatisch één aparte overeenkomst aan.

Nieuwe zorgaanbieders

U bent een nieuwe zorgaanbieder indien u in 2022 geen overeenkomst ELV, GRZ en/of GZSP met CZ groep heeft. Wilt u een overeenkomst bij CZ aanvragen? Dan moet u voldoen aan ons inkoopbeleid. Dit toetsen we met een vragenlijst. Wij maken hierbij gebruik van het landelijke zorginkoopportaal van VECOZO.

Voorbereiding

Voordat u kunt beginnen met het aanvragen moet u het volgende geregeld hebben:

  • juiste registratie van de praktijk/instelling in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (w.o. vertegenwoordigingsbevoegde persoon);
  • een AGB-code voor alle zorgverleners van de praktijk/instelling én voor de praktijk/instelling zelf. U kunt deze aanvragen via Vektis;
  • juiste en volledige registratie van de praktijk/instelling in het AGB-register van Vektis;
  • kwaliteitsregistratie in het Kwaliteitsregister van alle aan de praktijk/instelling verbonden zorgverleners;
  • een juist en geldig VECOZO-certificaat. Voor toegang tot VECOZO heeft u een geldig persoonlijk certificaat nodig dat voorzien is van de juiste autorisatie. Ga naar VECOZO om dit aan te vragen.

Naar de onderhandelingsmodule VECOZO