Beleid Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP)

Hoe is de inkoop van zorg geregeld? Welke aanvullende eisen stelt CZ voor het hebben van een overeenkomst? We vertellen u graag meer over het beleid dat CZ voert bij het inkopen van zorg.

Inkoopbeleid

In het zorginkoopbeleid lichten we onze visie op zorg toe en bespreken we de uitgangspunten bij de inkoop van deze zorgsoort.

Let op

Dit inkoopbeleid is op 18 juli 2019 gewijzigd op de volgende punten:

  • alle verwijzingen naar het uitsluiten van AVG voor verzekerden onder de 18 zijn verwijderd.
  • de datum voor publicatie van het zorgaanbod op cz.nl/zorgvinden is gewijzigd van 12 november naar 19 november.