Beleid huisartsenzorg

Hoe is de inkoop van zorg geregeld? Welke aanvullende eisen stelt CZ voor het hebben van een overeenkomst? We vertellen u graag meer over het beleid dat CZ voert bij het inkopen van zorg.

Zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Ook in 2023 blijft ‘Verantwoord en Dichtbij’ ons motto binnen het zorginkoopbeleid Huisartsenzorg. Daarin richten we ons vooral op de volgende onderwerpen:

  • een betere toegankelijkheid;
  • minder werkdruk in de huisartsenpraktijk;
  • een betere doorstroom in de zorgketen rond de patiënt;
  • meer mandaat en organisatiekracht binnen de regionale samenwerkingsverbanden.

Met ons zorginkoopbeleid willen we huisartsen zo veel mogelijk faciliteren door zaken als taakdelegatie en e-health te stimuleren. Voor een betere doorstroming in de zorgketen zien wij oplossingen als meedenkconsulten, verwijsondersteuners en een intensieve samenwerking met het sociaal domein. Daarbij is een belangrijke ondersteunende rol weggelegd voor het regionale samenwerkingsverband. Wij vertrouwen erop dat u ons zorginkoopbeleid onderschrijft en dat we samen de toegankelijkheid en de kwaliteit van de huisartsenzorg kunnen blijven garanderen.

Bekijk het zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg

Uitwerking zorginkoopbeleid MDZ en O&I

Contact

Neem contact op met het relatiebeheer huisartsen- en multidisciplinaire zorg.

Algemeen-NaarBoven