Huisarts

Informatie voor huisartsen.

Substitutieafspraken 2018

Zorgaanbieders kunnen substitutieafspraken maken voor 2018, want er is budget beschikbaar.

Doelmatig voorschrijven

In de overeenkomst van 2018 staat te lezen dat u voor 2018 kunt kiezen uit de prestatie Doelmatig voorschrijven op basis van IVM-indicatoren en Formulariumgericht voorschrijven op basis van HIS gegevens. U hebt van CZ een brief met antwoordformulier ontvangen waarmee u deze keuze bekend kunt maken.