Huisarts

Informatie voor huisartsen.

Gecombineerde leefstijlinterventie 2019

Vanaf 1 januari is de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) een nieuwe verstrekking binnen de Zvw. Uitgangspunt is dat de verzekerde voldoet aan bepaalde verwijscriteria en dat men voldoende gemotiveerd is om het programma effectief te doorlopen. Op deze manier kan een blijvend veranderde leefstijl worden bereikt. Als huisarts bent u de verwijzer naar deze nieuwe verstrekking. In de bijlage ziet u een stroomschema dat u kan helpen bij de beoordeling en verwijzing. Daarnaast biedt het aanvullende informatie over de GLI.

Doelmatig voorschrijven

In de overeenkomst van 2018 staat te lezen dat u voor 2018 kunt kiezen uit de prestatie Doelmatig voorschrijven op basis van IVM-indicatoren en Formulariumgericht voorschrijven op basis van HIS gegevens. U hebt van CZ een brief met antwoordformulier ontvangen waarmee u deze keuze bekend kunt maken.