Beleid wijkverpleging

CZ koopt de aanspraak wijkverpleging voor eigen verzekerden in. Lees hoe we deze werkwijze invullen in het inkoopbeleid wijkverpleging, met betrekking tot het machtigingenbeleid en voor het pgb. Daarnaast hebben wij extra aandacht voor palliatieve zorg, wondzorg en dementie.

Focus

In ons beleid leggen wij de focus op palliatieve zorg, wondzorg en dementie. Hieronder volgt aanvullende informatie.

Machtigingenbeleid vanaf 1 januari 2020

Een indicatiestelling moet voldoen aan een aantal vereisten, zoals vastgelegd in het dossier. De toestemming (in het kader van een machtiging) wordt dan verondersteld te zijn verleend bij gecontracteerde zorgaanbieders:

  • De wijkverpleegkundige zorg omvat zorg zoals verpleegkundigen die bieden. De zorg houdt verband met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop.
  • De indicatie wordt gesteld door een wijkverpleegkundige niveau 5 (of hoger) en volgens het Normenkader V&VN.
  • Het zorgplan wordt op basis van de zorgvraaganalyse opgesteld (zoals opgenomen in het CZ Inkoopbeleid 2019 wijkverpleging).
  • Bij het opstellen van de indicatie en het zorgplan is een brede kijk vereist. Bijvoorbeeld Wmo-zorg en mantelzorg kunnen hier onderdeel van uitmaken en ingezet worden.
  • Het zorgdossier wordt opgesteld aan de hand van de richtlijn Verslaglegging V&VN. 

CZ hanteert hierbij het principe van high trust, high penalty en toetst de wijze van indicatiestelling steekproefsgewijs. Dit kan eventueel in het kader van een reguliere materiële controle.

Pgb (Persoonsgebonden budget)

Patiënten die wijkverpleging nodig hebben, kunnen hiervoor een pgb (persoonsgebonden budget) aanvragen. Hiervoor moeten zij een indicatie van een wijkverpleegkundige meesturen. Per 2020 is het aanvraagformulier aangepast en dient u geen zorgplan meer mee te sturen. Lees hier meer over deze verandering.

Bekijk de patiëntinformatie 'Uw pgb via CZ. Hoe werkt dat?'

Contact

Hebt u een vraag over contracten of zorgverlenergegevens? Neem contact op Relatiebeheer wijkverpleging.