Wijkverpleging

Informatie voor zorgaanbieders van wijkverpleging.

Ongecontracteerde zorgverleners

Vanaf 2019 moeten verzekerden vooraf toestemming vragen als ze naar een zorgverlener gaan die geen contract met ons heeft. Op de pagina's voor onze verzekerden vindt u meer informatie over de akkoordverklaring en vergoedingen bij ongecontracteerde zorgverleners.