Wijkverpleging

Informatie voor zorgaanbieders van wijkverpleging.

Inkoop thuiszorgtechnologie wijkverpleging

Inkoopafspraken thuiszorgtechnologie & aanvraagformulieren

Wijziging inkoopbeleid Wijkverpleging 2025

CZ heeft 22 april 2024 een wijziging in het inkoopbeleid Wijkverpleging 2025 gepubliceerd. In dit bericht informeren wij u over de wijziging.

Update

In het inkoopbeleid 2025 werd op pagina 20 per abuis nog verwezen naar de Regeling Verslaglegging WTZi. Deze Regeling is echter per 1 januari 2022 vervallen. Per 1 januari 2022 is deze Regeling vervangen door de Regeling openbare jaarverantwoording WMG. Deze wijziging is in het inkoopbeleid doorgevoerd, zodat bij inschrijving duidelijk is dat aan huidige, geldende wetgeving voldaan moet worden.