Wijkverpleging

Informatie voor zorgaanbieders van wijkverpleging.

Niet-gecontracteerde zorgverleners

Sinds 2019 moeten verzekerden vooraf toestemming vragen als ze naar een zorgverlener gaan die geen contract met ons heeft. Op de pagina's voor onze verzekerden vindt u meer informatie over de akkoordverklaring en vergoedingen bij niet-gecontracteerde zorgverleners.

Naar boven