Inkoop thuiszorgtechnologie wijkverpleging

CZ groep neemt vanaf 2024 de prestatiecode 1062 Thuiszorgtechnologie standaard in haar overeenkomsten op, specifiek voor de inzet van een medicijndispenser en beeldzorg. De voorwaarden hiervoor kunnen worden gevonden in de overeenkomst.

Inkoopafspraken overige technologieën

We ambiëren een meer integrale aanpak bij de inzet van digitale zorg, waarbij zorgorganisaties ook daadwerkelijk een aanpassing doen in het zorg- en werkproces. In samenwerking met een aantal zorgaanbieders, onderzoeken wij welke andere digitale toepassingen/hulpmiddelen (o.a. Virtuele Thuiszorg) kunnen bijdragen aan een hogere arbeidsefficiëntie binnen de wijkverpleging, en onder welke voorwaarden. Uit deze pilots verwachten we geleerde lessen over bijvoorbeeld de meest optimale wijze van scholing van professionals en cliënten, de diversiteit van het aanbod: een pakket / koffer met digitale zorg en over doelgroepen en hun zorgvraag en behoefte.

 

Op dit moment is het nog te vroeg om conclusies te trekken uit deze projecten, maar het doel is om hiermee handvatten te vinden voor de effectieve opschaling van deze toepassingen naar andere zorgaanbieders.

 

Heeft u, zodra wij de positieve resultaten van de pilots in beeld hebben, interesse om met ons afspraken te maken over Virtuele Thuiszorg? Dan kunt u dat aangeven in het formulier.

Of bent u ervan overtuigd dat er overige technologieën of hulpmiddelen zijn, die bijdragen aan onze gezamenlijke uitdaging om de toegankelijkheid van de wijkverpleging te borgen, dan horen wij graag uw mening en ideeën! U kunt dit aangeven door het onderstaande landelijk aanvraagformulier te downloaden (te vinden via de site van Zorgverzekeraars Nederland - Wijkverpleging), in te vullen en naar onze algemene inbox te mailen. Heeft u nog additionele gegevens, zoals een eigen studie en/of andere relevante informatie die de technologie of het hulpmiddel onderbouwen? Dan horen wij dat ook graag.

Download het landelijke aanvraagformulier