Zorginnovatie Eerstelijn

Om de zorg nu en in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en van een kwalitatief goed niveau te houden, is het nodig de zorg anders te organiseren en in te richten.

Een van de opties om zorg anders te organiseren, is de zorg in de 1e lijn te optimaliseren en versterken door de laagdrempeligheid, toegankelijkheid en expertise van zorgverleners in de 1e lijn aan te vullen met (medisch) specialistische kennis van andere zorgverleners uit de 1e en/of 2e lijn (ook wel juiste zorg op de juiste plek, substitutie of anderhalve lijnszorg genoemd).

De prestatie Zorginnovatie Eerstelijn is bedoeld voor zogenoemde S3-projecten. Om de zorgaanbieder en hun samenwerkingspartners te helpen bij het aanvragen van dergelijke initiatieven, heeft CZ groep een toetsingskader en formats voor de aanvraag ontwikkeld. Op deze pagina vindt u deze documenten. In het toetsingskader is het proces van aanvragen toegelicht.