Declaraties bereidingen

Apotheekhoudenden mogen een toeslag in rekening brengen als zij geneesmiddelen in de eigen apotheek bereiden volgens het landelijk beleid.

Landelijk beleid doorgeleverde bereidingen

Zorgverzekeraars hebben een landelijke vergoedingslijst van apotheekbereidingen vastgesteld. Deze wordt door alle zorgverzekeraars gehanteerd. Jaarlijks wordt naast de vergoedingslijst van apotheekbereidingen landelijk een verschillijst gepubliceerd met daarop de wijzigingen in de vergoeding van doorgeleverde bereidingen ten opzichte van het voorgaande jaar. De lijsten zijn de uitkomst van het overleg dat patiƫntenorganisaties, zorgverzekeraars, apothekers en artsenorganisaties voerden.

In de lijst met apotheekbereidingen staat bij diverse geneesmiddelen vermeld dat vergoeding mogelijk is, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De specifieke voorwaarde treft u aan achter het geneesmiddel. CZ verwacht dat apotheken de betreffende doorleverbereidingen alleen declareren als aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan.

De geneesmiddelen die niet worden vergoed tenzij er sprake is van een bepaalde indicatie, worden alleen vergoed indien CZ een akkoordverklaring heeft afgegeven. Een aanvraag van de behandelend arts voor vergoeding voor deze geneesmiddelen kan worden ingediend bij de CZ-afdeling Medische Beoordelingen.

Akkoordverklaring

Wilt u een aanvraag voor vergoeding indienen bij CZ?

Contact

Heeft u een vraag over een declaratie? Neem contact met ons op.