Declareren farmacie

Hoe dient u een declaratie in bij CZ? Er zijn twee manieren van declareren.

Hoe declareren?

U dient een declaratie in:

  • Via VECOZO. Log in of vraag een certificaat aan.
  • Via een servicebureau. Stuur het machtigingsformulier volledig ingevuld naar CZ, afdeling Relatiebeheer Zorgverleners, Postbus 5130, 5004 EC TILBURG.

Download het machtigingsformulier

Voor verstrekkingen waarbij een machtiging noodzakelijk is, dient u er rekening mee te houden deze vooraf aan te vragen. Dit voorkomt afwijzingen van uw declaraties.

U declareert uitsluitend elektronisch volgens het Externe Integratiemodel Farmacie dat op de verrichtingsdatum van toepassing is.

Declaratietermijn

De termijn voor het indienen van declaraties is 12 maanden voor gecontracteerde apotheekhouders en 6 maanden voor niet-gecontracteerde apotheekhouders. Het CZ zorgverzekeringsbedrijf leeft deze declaratietermijnen strikt na.

Niet opgehaalde medicatie

CZ vraagt haar verzekerden om de zorgnota’s te controleren. Zij weten als geen ander welke zorg zij wanneer hebben ontvangen. Zien verzekerden iets vreemds? Dan kunnen ze heel eenvoudig digitaal een melding maken bij CZ. Is de melding terecht, dan zorgen wij ervoor dat de onterechte declaratie wordt hersteld.

Wat willen wij samen met u bereiken?

Samen met u en onze verzekerden willen wij de zorg voor nu en in de toekomst voor iedereen betaalbaar en toegankelijk houden. Daarom doen wij er alles aan om onnodige en ongewenste kosten te voorkomen. Een groot deel van de meldingen van verzekerden gaat over onjuiste declaraties.

Om ervoor te zorgen dat we minder meldingen ontvangen over declaraties van niet opgehaalde medicatie, vragen wij u om contact op te nemen met uw patiënt als er nog medicatie klaar staat. Als de patiënt de medicatie niet meer wil ontvangen, vragen wij u om deze in de maand volgend op de maand van declaratie te crediteren.

Raadplegen retourinformatie en rekening courant

De retourinformatie die u binnenhaalt via VECOZO bevat de landelijke afwijscodes. Om ook de door CZ toegepaste afwijscodes te kunnen raadplegen, moet u de afrekenspecificaties downloaden. Ook uw rekening courant overzicht kunt u raadplegen via VECOZO. Hier kunt u o.a. zien op welk(e) archiefnummer(s) en notakenmerk(en) een verrekening betrekking heeft. Bekijk de instructie 'Retourinformatie'.

Ga naar Vecozo.nl

Uw IBAN toevoegen of wijzigen

Wilt u uw IBAN aan ons doorgeven of laten wijzigen? Stuur dan een e-mail. Wij nemen vervolgens contact met u op om samen de procedure door te nemen. Dat doen we via het telefoonnummer dat u heeft geregistreerd in Vektis.

Correcte registratie gegevens Vektis

Vektis beheert de landelijke AGB-database. In de AGB-database staan verschillende gegevens van zorgaanbieders en praktijken geregistreerd, zoals naam, adres- en praktijkgegevens. Deze gegevens worden gebruikt in het declaratieproces tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraars. Om deze reden is het van belang dat uw registratie correct is. Incorrecte of incomplete registratie bij Vektis kan leiden tot uitval van declaraties. Om dit te voorkomen, vragen wij u, uw gegevens te controleren in de AGB Webzoeker.

Het is daarnaast belangrijk om ervoor te zorgen dat onze verzekerden u kunnen vinden via onze Zorgvinder applicatie. Hierdoor is het in het bijzonder belangrijk dat u, naast de eerder genoemde gegevens, uw vestigingen correct registreert in het handelsregister van de KvK én het AGB-register. Heeft u dit nog niet gedaan? Dan raden wij u aan om alle vestigingen zo spoedig mogelijk te registreren.

Wijzigingen van bijna alle gegevens in de AGB-database, kunt u telefonisch of via internet doorgeven aan Vektis. U belt daarvoor naar 0900 242 26 33 (€ 0,10 per minuut). Of via de website van Vektis.

Contact

Heeft u een vraag over een declaratie? Neem contact met ons op.