Declareren farmacie

Hoe dient u een declaratie in bij CZ? Er zijn twee manieren van declareren.

Hoe declareren?

U dient een declaratie in:

  • Via VECOZO. Log in of vraag een certificaat aan.
  • Via een servicebureau. Stuur het machtigingsformulier volledig ingevuld naar CZ, afdeling Relatiebeheer Zorgverleners, Postbus 5130, 5004 EC TILBURG.

Download het machtigingsformulier

U declareert uitsluitend elektronisch volgens het Externe Integratiemodel Farmacie dat op de verrichtingsdatum van toepassing is.

Declaratietermijn

De termijn voor het indienen van declaraties is 12 maanden voor gecontracteerde apotheekhouders en 6 maanden voor niet-gecontracteerde apotheekhouders. Het CZ zorgverzekeringsbedrijf leeft deze declaratietermijnen strikt na.

Niet opgehaalde medicatie

CZ vraagt haar verzekerden om de zorgnota’s te controleren. Zij weten als geen ander welke zorg zij wanneer hebben ontvangen. Zien verzekerden iets vreemds? Dan kunnen ze heel eenvoudig digitaal een melding maken bij CZ. Is de melding terecht, dan zorgen wij ervoor dat de onterechte declaratie wordt hersteld.

Wat willen wij samen met u bereiken?

Samen met u en onze verzekerden willen wij de zorg voor nu en in de toekomst voor iedereen betaalbaar en toegankelijk houden. Daarom doen wij er alles aan om onnodige en ongewenste kosten te voorkomen. Een groot deel van de meldingen van verzekerden gaat over onjuiste declaraties.

Om ervoor te zorgen dat we minder meldingen ontvangen over declaraties van niet opgehaalde medicatie, vragen wij u om contact op te nemen met uw patiënt als er nog medicatie klaar staat. Als de patiënt de medicatie niet meer wil ontvangen, vragen wij u om deze in de maand volgend op de maand van declaratie te crediteren.

Raadplegen retourinformatie en rekening courant

De retourinformatie die u binnenhaalt via VECOZO bevat de landelijke afwijscodes. Om ook de door CZ toegepaste afwijscodes te kunnen raadplegen, moet u de afrekenspecificaties downloaden. Ook uw rekening courant overzicht kunt u raadplegen via VECOZO. Hier kunt u o.a. zien op welk(e) archiefnummer(s) en notakenmerk(en) een verrekening betrekking heeft.

Raadpleeg de instructie 'Retourinformatie'

Contact

Neem contact op over declaraties van farmacie.

Naar boven