Medicatiebeoordeling

CZ biedt de mogelijkheid om het uitvoeren van een medicatiebeoordeling te declareren. CZ stelt hier wel een aantal voorwaarden aan. Zo moet de apotheker die de medicatiebeoordeling uitvoert een opleiding of cursus hebben gevolgd voor het uitvoeren van een medicatiebeoordeling. Deze opleiding moet wel zijn goedgekeurd door CZ.

CZ stelt een aantal randvoorwaarden aan deze opleiding. De opleiding:

 • is specifiek voor openbare apotheekhoudenden;
 • richt zich op polyfarmaciepatiënten;
 • is ontwikkeld door een erkend opleidingsinstituut;
 • is geaccrediteerd bij de KNMP;
 • bestaat uit minimaal 6 opleidingsdagen, met minimaal 48 contacturen;
 • bestaat uit minstens de volgende onderdelen:

- klinische uitvoering van het farmacotherapeutische zorgproces
- uitvoeren van een farmaceutische anamnese
- gespreksvoering met de huisarts en de patiënt
- praktijkcasuïstiek
- cardiovasculair risicomanagement
- diabetes mellitus
- astma/COPD.

Goedgekeurde opleidingen

Na afronding van de opleiding/cursus ontvangt u als apotheekhoudende een diploma of een certificaat dat u kunt overleggen aan CZ. De volgende opleidingen hebben wij als voldoende beoordeeld:

 • PIAF opleiding
 • Cursus medicatiebeoordeling NVPF
 • Farmacotherapie Expert opleiding van Service Apotheek Nederland
 • Nascholing Medicatiebeoordeling van Stichting Farmaceutisch Onderwijs Limburg
 • Scholing- en begeleidingstraject Medicatie Reviewproject van Connecting Care
 • Opleiding Medicatiebeoordeling van CME-online in samenwerking met IVM
 • Opleiding tot openbaar apotheker specialist (die per 2014 zijn gestart)

Wanneer kan een apotheker zonder opleiding een medicatiebeoordeling uitvoeren?

Het is mogelijk dat u, zonder opleiding voor het uitvoeren van een medicatiebeoordeling, medicatiebeoordelingen uitvoert onder de verantwoordelijkheid van een gecontracteerde apotheekhoudende die hiervoor wel een opleiding heeft gevolgd. Deze apotheker zal de uitgevoerde medicatiebeoordeling evalueren, beoordelen en u voorzien van feedback. De apotheekhoudende met een opleiding fungeert dan als eindverantwoordelijke. Hiervoor gelden de volgende criteria. De eindverantwoordelijke:

 • is door CZ gecontracteerd voor het uitvoeren van een medicatiebeoordeling;
 • voert een kritische analyse uit van de uitgevoerde medicatiebeoordeling;
 • geeft de apotheker adviezen over de vervolgstappen.

Contact

Heeft u een vraag over een declaratie? Neem contact met ons op.