Geboortezorg declareren

Wilt u een declaratie indienen bij CZ groep? Kies dan de situatie die voor u geldt.

Hoe declareren?

Stuur uw declaraties rechtstreeks aan CZ groep via VECOZO. Zorg dat de declaraties voldoen aan de NZa-regels.

Wilt u als niet-gecontracteerde aanbieder zorg declareren? Bekijk hoe dit werkt.

In 2021 geldt een eigen bijdrage voor kraamzorg van € 4,60 per uur per uur. Deze eigen bijdrage kunt u rechtstreeks bij ons declareren. Wij verrekenen het deel dat niet verzekerd is met de verzekerde. Hiervoor volgt u de EI-incassoprocedure. Om gebruik te maken van deze EI-incassoprocedure moet u een EI-incasso overeenkomst met ons hebben.

Raadplegen retourinformatie en rekening courant

De retourinformatie die u binnenhaalt via VECOZO bevat de landelijke afwijscodes. Om ook de door CZ toegepaste afwijscodes te kunnen raadplegen, moet u de afrekenspecificaties downloaden. Ook uw rekening courant overzicht kunt u raadplegen via VECOZO. Hier kunt u o.a. zien op welk(e) archiefnummer(s) en notakenmerk(en) een verrekening betrekking heeft.

Raadpleeg de instructie 'Retourinformatie'

Declaraties

Neem contact op over declaraties van geboortezorg.

Naar boven