Beleid geriatrische zorg

Hoe is de inkoop van zorg geregeld? Welke aanvullende eisen stelt CZ voor het hebben van een overeenkomst? We vertellen u graag meer over het beleid dat CZ voert bij het inkopen van zorg.

Zorginkoopbeleid

Tot 2040 groeit het aantal ouderen dat zorg en ondersteuning nodig heeft harder dan het aantal werkenden. Dit zorgt voor druk op de financiële en arbeidscapaciteit in de zorg. Door kortdurend verblijf en (dag)behandeling in te zetten, kunnen we voorkomen dat kwetsbare mensen onnodig of onnodig lang moeten worden opgenomen in een ziekenhuis, gehandicaptenzorginstelling of verpleeghuis.

CZ groep ziet graag dat de tijdelijke opname in dienst staat van het zelfredzaam maken en houden van mensen, zodat een beroep op zorg (daarna) kan worden voorkomen. Voor 2023 heeft CZ groep extra aandacht voor de volgende punten:

  • regionale zorgcoördinatie en triage, waarbij we tijdig met mensen bespreken wat hun wensen zijn rondom zorg (advance care planning);
  • een evenredig aanbod van complexe en minder complexe plekken in de buurt om de zorg zo dicht mogelijk bij de cliënt (en zijn systeem) te kunnen organiseren;
  • ambulantisering en digitalisering van revalidatiezorg, waarbij de inzet van GZSP kan helpen.

Bekijk het zorginkoopbeleid geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverbijf en GSZP

Contact

Neem contact op met Relatiebeheer Geriatrie.

Algemeen-NaarBoven