Overeenkomst geriatrische revalidatiezorg

Geriatrische revalidatiezorg is multidisciplinaire zorg die gericht is op herstel na een plotselinge achteruitgang in functioneren. En het helpt mensen om langer thuis te blijven wonen.

Hoe krijg ik een overeenkomst?

Om een overeenkomst te kunnen sluiten, hebt u een persoonlijk VECOZO-certificaat nodig. U kunt dit certificaat online aanvragen.

  • Hebt u al een contract met CZ groep? En voldoet u ook dit jaar aan de voorwaarden uit het zorginkoopbeleid?
    Dan komt u in het nieuwe inkoopjaar in aanmerking voor een overeenkomst. Over het omzetplafond wordt per jaar onderhandeld in de onderhandelingsmodule van VECOZO.
  • Hebt u nog geen contract met CZ groep?
    Geef dan door dat u in aanmerking wilt komen voor een overeenkomst. Hiervoor dient u een digitale vragenlijst in VECOZO in te vullen.

Algemeen-NaarBoven