Tarieven

CZ groep stelt zorgaanbieders, na publicatie van de tarieven 2020 door de NZa aanbieders, het basistarief voor.

Vrijgevestigde zorgaanbieders en groepspraktijken in de generalistische basis GGZ

CZ groep hanteert een basistarief. Dat kunnen we verhogen als u voldoet aan een aantal aanvullende voorwaarden, zoals de inzet van e-health behandelprogramma's en het zorgdragen voor een continue verbetercyclus. Bekijk het zorginkoopbeleid 2020 of het zorginkoopbeleid 2019 voor alle informatie en voorwaarden rondom tarieven.

Instellingen in de generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ

Instellingen < € 750.000 ontvangen in het voorstel 2020 via VECOZO het tarief 2020. Het tarief voor DBC's gespecialiseerde GGZ en prestaties generalistische basis GGZ voor instellingen > € 750.000 komt tot stand via het offerteformat.

Vrijgevestigde zorgaanbieders in de gespecialiseerde GGZ

Heeft u al een overeenkomst gespecialiseerde GGZ met CZ groep? Dan ontvangt u van CZ groep het voorstel inclusief tarief, na publicatie van de NZa tarieven. Uw tarief kan alleen wijzigen als de factoren waarop het tarief is gebaseerd zijn veranderd. Heeft u de overeenkomst geaccepteerd? Dan kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht.

Gaat u voor het eerst een overeenkomst met CZ groep aan? Dan bepalen we het tarief op basis van een door u ingevulde vragenlijst. Factoren als de inzet van medebehandelaars en een eventueel aangeboden korting spelen een rol in de tariefstelling.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieders

De eventuele vergoeding van zorg geleverd door niet-gecontracteerde zorgaanbieders is altijd afhankelijk van de gekozen verzekering van de verzekerde. Meer informatie hierover vindt u bij vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorgverleners.

Contact

Heeft u een vraag over een declaratie? Neem contact met ons op.