Declareren GGZ

Wilt u als zorgaanbieder GGZ declareren bij CZ groep? Kies dan de situatie die voor u geldt.

Stuur uw declaraties rechtstreeks aan CZ groep via VECOZO. Zorg dat deze kloppen met het Extern Integratie Model (EIM) versie 9.0. Ook moeten declaraties voldoen aan de NZa Regelgeving.

Wilt u als niet-gecontracteerde aanbieder zorg declareren? Bekijk hoe dit werkt.

Goed om te weten

  • Sinds 1 april 2017 moeten alle GGZ-zorgaanbieders een goedgekeurd kwaliteitsstatuut hebben, vermeld in het Register van Zorginstituut Nederland. Hierin staat wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording.
  • Zorgaanbieders moeten BIG-geregistreerd zijn en werkzaam zijn als vrijgevestigde, als praktijkhouder van een groepspraktijk of als WTZi-toegelaten instelling op het gebied van de GGZ.
  • Hebt u geen overeenkomst? Dan bent u verplicht de verzekerde voorafgaand aan de behandeling te informeren over de eventuele kosten die hij zelf moet betalen.

Hoe behandelen we de declaraties?

CZ groep streeft naar een vlotte afhandeling van ingediende nota's. Door nota's juist te specificeren helpt u de verzekerde en CZ groep de nota snel te vergoeden. Declaraties die niet volledig zijn ingevuld kan CZ groep niet verwerken. Onvolledig ingevulde declaraties sturen we terug.

Bent u nog in onderhandeling met CZ groep over uw overeenkomst? Dan kunt u nog geen declaraties indienen via VECOZO. De declaraties die via VECOZO binnenkomen, worden afgewezen. U kunt de nota's pas via VECOZO indienen op het moment dat u een getekende overeenkomst hebt.

Meer weten?

Lees de informatie over de tarieven of bekijk het zorginkoopbeleid voor meer informatie.

Contact

Neem contact op over declaraties van GGZ.

Naar boven