Declareren GGZ

Wilt u als zorgaanbieder GGZ declareren bij CZ groep? Kies dan de situatie die voor u geldt.

Heeft u een overeenkomst met CZ?

Stuur uw declaraties rechtstreeks aan CZ groep via VECOZO. Zorg dat deze kloppen met het Extern Integratie Model (EIM). Ook moeten declaraties voldoen aan de Naar de NZA Regelgeving.

Heeft u geen overeenkomst met CZ?

Wilt u als niet-gecontracteerde aanbieder zorg declareren? Bekijk hoe dit werkt.

Betaalovereenkomst GGZ met opname

Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders is er een mogelijkheid om een betaalovereenkomst GGZ met opname te sluiten. Onder deze betaalovereenkomst kunnen declaraties van prestaties die vallen binnen een zorgtraject klinische GGZ, waarvoor voorafgaand aan de behandeling een akkoordverklaring is afgegeven door CZ, rechtstreeks ingediend worden bij CZ. Uw aanvraag voor een betaalovereenkomst GGZ met opname kunt u sturen per mail. CZ zal uw aanvraag beoordelen en indien uw aanvraag akkoord wordt bevonden zal CZ u een voorstel voor een betaalovereenkomst GGZ met opname toesturen.

Betaalovereenkomst ambulante verslavingszorg

Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders is er een mogelijkheid om een betaalovereenkomst ambulante verslavingszorg te sluiten. Onder deze betaalovereenkomst kunnen declaraties van prestaties die vallen binnen een zorgtraject ambulante verslavingszorg, onder voorwaarden, rechtstreeks ingediend worden bij CZ. Uw aanvraag voor een betaalovereenkomst GGZ ambulante verslavingszorg kunt u sturen per mail. CZ zal uw aanvraag beoordelen en indien uw aanvraag akkoord wordt bevonden zal CZ u een voorstel voor een betaalovereenkomst ambulante verslavingszorg toesturen.

Goed om te weten

  • Sinds 1 april 2017 moeten alle GGZ-zorgaanbieders een goedgekeurd kwaliteitsstatuut hebben, vermeld in het Register van Zorginstituut Nederland. Hierin staat wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording.
  • Zorgaanbieders moeten BIG-geregistreerd zijn en werkzaam zijn als vrijgevestigde, als praktijkhouder van een groepspraktijk of als WTZi-toegelaten instelling op het gebied van de GGZ.
  • Heeft u geen overeenkomst? Dan bent u verplicht de verzekerde voorafgaand aan de behandeling te informeren over de eventuele kosten die hij zelf moet betalen.

Hoe behandelen we de declaraties?

CZ groep streeft naar een vlotte afhandeling van ingediende nota's. Door nota's juist te specificeren helpt u de verzekerde en CZ groep de nota snel te vergoeden. Declaraties die niet volledig zijn ingevuld kan CZ groep niet verwerken. Onvolledig ingevulde declaraties sturen we terug.

Bent u nog in onderhandeling met CZ groep over uw overeenkomst? Dan kunt u nog geen declaraties indienen via VECOZO. De declaraties die via VECOZO binnenkomen, worden afgewezen. U kunt de nota's pas via VECOZO indienen op het moment dat u een getekende overeenkomst heeft.

Meer weten?

Lees de informatie over de tarieven of bekijk het zorginkoopbeleid voor meer informatie.

Uw IBAN toevoegen of wijzigen

Wilt u uw IBAN aan ons doorgeven of laten wijzigen? Stuur dan een e-mail Wij nemen vervolgens contact met u op om samen de procedure door te nemen. Dat doen we via het telefoonnummer dat u heeft geregistreerd in Vektis. 

Correcte registratie gegevens Vektis

Vektis beheert de landelijke AGB-database. In de AGB-database staan verschillende gegevens van zorgaanbieders en praktijken geregistreerd, zoals naam, adres- en praktijkgegevens. Deze gegevens worden gebruikt in het declaratieproces tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraars. Om deze reden is het van belang dat uw registratie correct is. Incorrecte of incomplete registratie bij Vektis kan leiden tot uitval van declaraties. Om dit te voorkomen, vragen wij u, uw gegevens te controleren in de AGB Webzoeker.

Het is daarnaast belangrijk om ervoor te zorgen dat onze verzekerden u kunnen vinden via onze Zorgvinder applicatie. Hierdoor is het in het bijzonder belangrijk dat u, naast de eerder genoemde gegevens, uw vestigingen correct registreert in het handelsregister van de KvK én het AGB-register. Heeft u dit nog niet gedaan? Dan raden wij u aan om alle vestigingen zo spoedig mogelijk te registreren.

Wijzigingen van bijna alle gegevens in de AGB-database, kunt u telefonisch of via internet doorgeven aan Vektis. U belt daarvoor naar 0900 242 26 33 (€ 0,10 per minuut). Of via de website van Vektis.

Contact

Heeft u een vraag over een declaratie? Neem contact met ons op.