Overeenkomst afsluiten

Hebt u in 2019 geen overeenkomst met CZ groep en wilt u in aanmerking komen voor een overeenkomst GGZ in 2020? Dan moet u voldoen aan de eisen uit het zorginkoopbeleid.

Voorbereiding

Voordat u kunt beginnen met het aanvragen moet u het volgende geregeld hebben:

  • juiste registratie van de praktijk/instelling in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (w.o. vertegenwoordigingsbevoegde persoon);
  • een AGB-code voor alle zorgverleners van de praktijk/instelling én voor de praktijk/instelling zelf. U kunt deze aanvragen via Vektis;
  • juiste en volledige registratie van de praktijk/instelling in het AGB-register van Vektis;
  • kwaliteitsregistratie in het Kwaliteitsregister van alle aan de praktijk/instelling verbonden zorgverleners;
  • een juist en geldig VECOZO-certificaat. Voor toegang tot VECOZO hebt u een geldig persoonlijk certificaat nodig dat voorzien is van de juiste autorisatie. Ga naar VECOZO om dit aan te vragen.

Bekijk het inkoopbeleid GGZ

Instellingen

Hebt u in 2019 een overeenkomst met CZ groep als instelling met een omzetmaximum > € 750.000?
En hebt u een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, vermeld in het Register van het Zorginstituut Nederland? Dan ontvangt u uiterlijk 1 mei 2019 een aanbod van CZ groep voor de contractering 2020. De sluitdatum voor het tekenen van de overeenkomst 2020 is 31 oktober 2019.

Hebt u in 2019 een overeenkomst met CZ groep als instelling met een omzetmaximum < € 750.000?
En hebt u een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, vermeld in het Register van het Zorginstituut Nederland? Dan ontvangt u uiterlijk 4 weken na publicatie van de NZa tarieven 2020 het voorstel voor de overeenkomst 2020 via VECOZO. Deze instellingen kunnen zich tot uiterlijk 1 oktober 2019 melden indien ze willen contracteren via de onderhandelmodule van VECOZO.

Hebt u in 2019 geen overeenkomst met CZ groep als instelling?
Dan kunt u zich melden als geïnteresseerde voor de procedure nieuwe zorgaanbieders. Hiervoor geldt onderstaande planning. Voor de volledige procedure verwijzen wij u naar het zorginkoopbeleid.

Procedure nieuwe instellingen gespecialiseerde GGZ en generalistische basis GGZ

Activiteiten Planning
Sluitdatum aanmelden als belangstellende voor een overeenkomst voor 2020 via e-mail met in de onderwerpregel de AGB-code en soort overeenkomst 30-06-2019
Bericht aan instellingen over de beoordeling van de toegangseis minimale omzet 19-07-2019
Openstellen vragenlijst beoordeling eisen en criteria in VECOZO (na positieve beoordeling toegangseis minimale omzet) 19-07-2019
Sluitdatum vragenlijst beoordeling eisen en criteria in VECOZO 31-08-2019
Toegang tot onderhandelmodule bij positieve beoordeling Uiterlijk 4 weken na publicatie van de NZa tarieven 2020
Sluitdatum accepteren overeenkomst in VECOZO 31-10-2019

Vrijgevestigde zorgaanbieders gGGZ

Hebt u in 2019 een overeenkomst met CZ groep als vrijgevestigde zorgaanbieder in de gGGZ?
En hebt u een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, vermeld in het Register van het Zorginstituut Nederland? Dan ontvangt u van CZ groep op uiterlijk 4 weken na publicatie van de NZa tarieven 2020 een voorstel voor een overeenkomst 2020 via VECOZO. U kunt het voorstel tot uiterlijk 31 oktober 2019 accepteren of weigeren.

Hebt u in 2019 geen overeenkomst met CZ groep als vrijgevestigde zorgaanbieder?
Dan kunt u zich melden als geïnteresseerde voor de procedure nieuwe zorgaanbieders. Hiervoor geldt onderstaande planning. Voor de volledige procedure verwijzen wij u naar het zorginkoopbeleid.

Procedure nieuwe vrijgevestigde zorgaanbieders gespecialiseerde GGZ

Activiteiten Planning
Sluitdatum aanmelden als belangstellende voor een overeenkomst voor 2020 via e-mail met in de onderwerpregel uw persoonlijke AGB code en soort overeenkomst 30-06-2019
Bericht aan zorgaanbieders over de beoordeling van de toegangseis minimale omzet 19-07-2019
Openstellen vragenlijst beoordeling eisen en criteria in VECOZO (na positieve beoordeling toegangseis minimale omzet) 19-07-2019
Sluitdatum vragenlijst beoordeling eisen en criteria in VECOZO 31-08-2019
Bericht aan zorgaanbieders 27-09-2019
Aanbieden voorstel in VECOZO Uiterlijk 4 weken na publicatie NZa tarieven 2020
Sluitdatum accepteren overeenkomst in VECOZO 31-10-2019

Vrijgevestigde zorgaanbieders en groepspraktijken gbGGZ

Hebt u in 2019 een overeenkomst met CZ groep als vrijgevestigde zorgaanbieder of groepspraktijk in de gbGGZ?
En hebt u een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, vermeld in het Register van het Zorginstituut Nederland? Dan ontvangt u via VECOZO een verkorte vragenlijst voor de overeenkomst 2020. Deze vragenlijst is van 1 juli 2019 tot en met 27 september 2019 beschikbaar in VECOZO. U kunt het voorstel tot uiterlijk 31 oktober 2019 accepteren of weigeren.

Hebt u in 2019 geen overeenkomst met CZ groep als vrijgevestigde zorgaanbieder of groepspraktijk in de gbGGZ?
Dan kunt u zich melden als geïnteresseerde voor de procedure nieuwe zorgaanbieders. Hiervoor geldt onderstaande planning. Voor de volledige procedure, minimale en aanvullende eisen verwijzen wij u naar het zorginkoopbeleid.

Procedure nieuwe vrijgevestigde zorgaanbieders en groepspraktijken generalistische basis GGZ

Activiteiten Planning
Sluitdatum aanmelden als belangstellende voor een overeenkomst voor 2020 via e-mail, met in de onderwerpregel uw persoonlijke AGB code en soort overeenkomst 27-08-2019
Openstellen vragenlijst beoordeling eisen en criteria in VECOZO 01-07-2019
Sluitdatum vragenlijst beoordeling eisen en criteria in VECOZO 27-09-2019
Aanbieden voorstel in VECOZO Uiterlijk 4 weken na publicatie NZa tarieven
Sluitdatum accepteren overeenkomst in VECOZO 31-10-2019

Contact

Voor zorgaanbieders GGZ