Overeenkomst aanvragen

Hebt u in 2020 geen overeenkomst met CZ groep en wilt u in aanmerking komen voor een overeenkomst GGZ in 2021? Dan moet u voldoen aan de eisen uit het zorginkoopbeleid.

Voorbereiding

Voordat u kunt beginnen met het aanvragen moet u het volgende geregeld hebben:

  • juiste registratie van de praktijk/instelling in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (w.o. vertegenwoordigingsbevoegde persoon);
  • een AGB-code voor alle zorgverleners van de praktijk/instelling én voor de praktijk/instelling zelf. U kunt deze aanvragen via Vektis;
  • juiste en volledige registratie van de praktijk/instelling in het AGB-register van Vektis;
  • kwaliteitsregistratie in het Kwaliteitsregister van alle aan de praktijk/instelling verbonden zorgverleners;
  • een juist en geldig VECOZO-certificaat. Voor toegang tot VECOZO hebt u een geldig persoonlijk certificaat nodig dat voorzien is van de juiste autorisatie. Ga naar VECOZO om dit aan te vragen.

De aanvraag

  • Neem via e-mail contact op met Relatiebeheer Zorgverleners van CZ. Geef hierbij aan dat u een overeenkomst wilt sluiten. Onze medewerker zorgt voor toegang tot de vragenlijst.
  • De vragenlijst vindt u op het Zorginkoopportaal van VECOZO, onder “overzicht”. Afhankelijk van de praktijksituatie moet u een aantal documenten uploaden, zoals bijvoorbeeld een uittreksel van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of een huurovereenkomst als de praktijkruimte wordt gehuurd. Houd u daarom deze gegevens bij de hand.
  • Bevestig de ingevulde vragenlijst.

De overeenkomst accepteren

Als wij uw aanvraag goedkeuren, bieden wij u de overeenkomst aan (via VECOZO).
Bent u akkoord met de inhoud van de overeenkomst en voldoet u aan de gestelde voorwaarden? Dan kunt u de overeenkomst accepteren.

Bekijk het inkoopbeleid GGZ

Instellingen

Hebt u in 2020 een overeenkomst met CZ groep als instelling met een omzetmaximum > € 750.000?
En hebt u een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, vermeld in het Register van het Zorginstituut Nederland? Dan starten wij vanaf 1 mei 2020 de onderhandelingen. De sluitdatum voor het tekenen van de overeenkomst 2021 is 31 oktober 2020.

Hebt u in 2020 een overeenkomst met CZ groep als instelling met een omzetmaximum < € 750.000?
En hebt u een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, vermeld in het Register van het Zorginstituut Nederland? Dan ontvangt u uiterlijk 4 weken na publicatie van de NZa tarieven 2021 het voorstel voor de overeenkomst 2021 via VECOZO. Deze instellingen kunnen zich tot uiterlijk vier weken na het aanbieden van het voorstel 2021 melden, indien ze willen contracteren via de onderhandelmodule van VECOZO. Wij maken alleen dan ook afspraken over de KPUC.

Hebt u in 2020 geen overeenkomst met CZ groep als instelling?
Dan kunt u zich melden als geïnteresseerde voor de procedure nieuwe zorgaanbieders. Hiervoor geldt onderstaande planning. Voor de volledige procedure verwijzen wij u naar het zorginkoopbeleid.

Activiteiten Planning
Sluitdatum aanmelden als belangstellende voor een overeenkomst voor 2021 via e-mail onder vermelding van de AGB-code instelling 30-09-2020
Bericht aan instellingen over de beoordeling van de toegangseis minimale omzet en eventuele voortzetting procedure Uiterlijk 2 weken na aanmelding
Sluitdatum vragenlijst beoordeling eisen en criteria in VECOZO 31-10-2020
Sluitdatum onderhandelmodule VECOZO 30-11-2020
Sluitdatum accepteren overeenkomst in VECOZO 31-12-2020

Vrijgevestigde zorgaanbieders gGGZ

Hebt u in 2020 een overeenkomst met CZ groep als vrijgevestigde zorgaanbieder in de gGGZ?
En hebt u een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, vermeld in het Register van het Zorginstituut Nederland? Dan ontvangt u van CZ groep uiterlijk 4 weken na publicatie van de NZa tarieven 2021 een voorstel voor een overeenkomst 2021 via VECOZO. U kunt het voorstel tot uiterlijk 31 oktober 2020 accepteren of weigeren.

Hebt u in 2020 geen overeenkomst met CZ groep als vrijgevestigde zorgaanbieder?
Dan kunt u zich melden als geïnteresseerde voor de procedure nieuwe zorgaanbieders. Hiervoor geldt onderstaande planning. Voor de volledige procedure verwijzen wij u naar het zorginkoopbeleid.

Activiteiten Planning
Sluitdatum aanmelden als belangstellende voor een overeenkomst voor 2021 via e-mail onder vermelding van de AGB-code 30-09-2020
Bericht aan zorgaanbieders over de beoordeling van de toegangseis minimale omzet en eventuele voortzetting procedure Uiterlijk 2 weken na aanmelding
Sluitdatum vragenlijst beoordeling eisen en criteria in VECOZO 31-10-2020
Aanbieden voorstel in VECOZO Uiterlijk 4 weken na publicatie NZa tarieven 2021 en na positieve afrond van de vragenlijst
Sluitdatum accepteren overeenkomst in VECOZO 31-12-2020

Vrijgevestigde zorgaanbieders en groepspraktijken gbGGZ

Hebt u in 2020 een overeenkomst met CZ groep als vrijgevestigde zorgaanbieder of groepspraktijk in de gbGGZ?
En hebt u een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, vermeld in het Register van het Zorginstituut Nederland? Dan ontvangt u via VECOZO een vragenlijst voor de overeenkomst 2021. Deze vragenlijst is tot en met 31 oktober 2020 beschikbaar in VECOZO. Uiterlijk vier weken na publicatie van de NZa tarieven 2021 ontvangt u ons voorstel voor 2021 in VECOZO. U kunt de overeenkomst 2021 tot uiterlijk 31 december 2020 ondertekenen.

Hebt u in 2020 geen overeenkomst met CZ groep als vrijgevestigde zorgaanbieder of groepspraktijk in de gbGGZ?
Dan kunt u zich melden als geïnteresseerde voor de procedure nieuwe zorgaanbieders. Hiervoor geldt onderstaande planning. Voor de volledige procedure, minimale en aanvullende eisen verwijzen wij u naar het zorginkoopbeleid.

Activiteiten Planning
Sluitdatum aanmelden als belangstellende voor een overeenkomst voor 2021 via e-mail onder vermelding van de AGB-code 30-09-2020
Sluitdatum vragenlijst beoordeling eisen en criteria in VECOZO 31-10-2020
Aanbod voorstel door CZ groep in VECOZO Uiterlijk 4 weken na publicatie NZa tarieven 2021
Sluitdatum accepteren overeenkomst in VECOZO 31-12-2020

Vrijgevestigde zorgaanbieders in de gbGGZ kunnen zich ook na 30 september 2020 bij CZ groep melden voor een overeenkomst 2021. In dat geval kunt u geen aanspraak maken een opslag op het maximale basistarief.

Contact

Neem contact op bij vragen over de inkoop van GGZ.

Naar boven