Overeenkomst aanvragen

Heeft u in 2024 geen overeenkomst met CZ groep en wilt u in aanmerking komen voor een overeenkomst GGZ in 2025? Dan moet u voldoen aan de eisen uit het zorginkoopbeleid.

Voorbereiding aanvraag overeenkomst GGZ

Voordat u kunt beginnen met het aanvragen moet u het volgende geregeld hebben:

  • juiste registratie van de praktijk/instelling in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (w.o. vertegenwoordigingsbevoegde persoon);
  • een AGB-code voor alle zorgverleners van de praktijk/instelling én voor de praktijk/instelling zelf. U kunt deze aanvragen via Vektis;
  • juiste en volledige registratie van de praktijk/instelling in het AGB-register van Vektis;
  • een geldig Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ van alle aan de praktijk verbonden zorgverleners of van de instelling;
  • een juist en geldig VECOZO-certificaat. Voor toegang tot VECOZO heeft u een geldig persoonlijk certificaat nodig dat voorzien is van de juiste autorisatie. Ga naar VECOZO om dit aan te vragen.

Zorginkoopbeleid

Bekijk het zorginkoopdocument voor de procedure, toegangs- en minimale eisen voor instellingen en voor vrijgevestigde praktijken.

Vragen? Neem contact met ons op