Beleid GGZ

Hoe is de inkoop van zorg geregeld? Welke aanvullende eisen stelt CZ voor het hebben van een overeenkomst? We vertellen u graag meer over het beleid dat CZ voert bij het inkopen van de beste zorg.

Leidraad voor de Consultatiefunctie GGZ voor het sociaal domein

CZ groep zal de consultatiefunctie GGZ voor het sociaal domein in 2024 gericht inkopen.

Voor welke zorgaanbieders contracteren wij?

CZ groep koopt geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in voor verzekerden van CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA. We maken hierbij onderscheid tussen:

  • Vrijgevestigde praktijken
  • Instellingen

Alle zorgaanbieders moeten beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, vermeld in het Register van Zorginstituut Nederland.

Contact

Neem contact op met Relatiebeheer Zorgverleners