Beleid GGZ

Hoe is de inkoop van zorg geregeld? Welke aanvullende eisen stelt CZ voor het hebben van een overeenkomst? We vertellen u graag meer over het beleid dat CZ voert bij het inkopen van de beste zorg.

Inkoopbeleid

In het inkoopbeleid lichten we onze visie op zorg toe en bespreken we de uitgangspunten bij de inkoop van deze zorgsoort.

Selectieve inkoop

CZ wil de beste zorg voor haar verzekerden. Daarom kopen we de zorg voor bepaalde behandelingen of aandoeningen selectief in.

Lees meer over selectieve zorginkoop

Voor welke zorgaanbieders contracteren wij?

CZ groep koopt geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in voor verzekerden van CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA. We maken hierbij onderscheid tussen:

  • Vrijgevestigde zorgaanbieders in de generalistische basis GGZ
  • Vrijgevestigde zorgaanbieders in de gespecialiseerde GGZ.
  • Groepspraktijken in de generalistische basis GGZ
  • Instellingen in de generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ
  • Langdurige GGZ

Alle zorgaanbieders moeten beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, vermeld in het Register van Zorginstituut Nederland.

Vrijgevestigde zorgaanbieders in de generalistische basis GGZ

CZ groep verwacht van vrijgevestigde GZ-psychologen, klinisch (neuro-)psychologen en psychotherapeuten dat zij de zorg monodisciplinair en zonder medebehandelaars uitvoeren (met uitzondering van een GZ-psycholoog of psychotherapeut in opleiding).

Groepspraktijken in de generalistische basis GGZ

Werkt u met meerdere GZ-psychologen, klinisch (neuro-)psychologen en/of psychotherapeuten in een praktijk (in organisatorisch verband) en is er binnen hetzelfde concern géén sprake van een instelling die gespecialiseerde GGZ levert? Dan beschouwt CZ groep u als een groepspraktijk.

Ook vanuit de groepspraktijken wordt de zorg monodisciplinair geleverd door GZ-psychologen, klinisch (neuro-)psychologen en/of psychotherapeuten. Psychotherapeuten en klinisch (neuro-)psychologen met een overeenkomst als vrijgevestigde zorgaanbieder in de gespecialiseerde GGZ kunnen geen deel uitmaken van een groepspraktijk.

Maakt u met meerdere zorgverleners gebruik van hetzelfde gebouw/ruimte maar verleent u afzonderlijk zorg voor eigen rekening en risico? Dan dient u een overeenkomst als vrijgevestigde zorgaanbieder af te sluiten.

Instellingen in de generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ

CZ groep beschouwt u als instelling als u:

  • beschikt over een WTZi toelating
  • als georganiseerde zorgaanbieders samenwerkt in de zorgverlening. Daarbij verwachten we ook dat u zich naar buiten toe presenteert als instelling: u hebt gezamenlijk een website, hanteert één gezamenlijke wachtlijst enzovoort.

Vrijgevestigde zorgaanbieders in de gespecialiseerde GGZ

Voor de gespecialiseerde GGZ contracteert CZ groep vrijgevestigde psychotherapeuten, klinisch (neuro-)psychologen en psychiaters die zorg leveren in een solistische praktijk. Eventueel kunt u gebruik maken van een opleideling en een maximale inzet van 20% medebehandelaars in uw totale praktijk. Voor CZ-verzekerden dient de inzet van medebehandelaars beperkt te zijn tot maximaal 15%.

Voor uitgebreide informatie over ons zorginkoop- en contracteringsbeleid verwijzen we u naar ons zorginkoopbeleid.

Contact

Relatiebeheer GGZ