Beleid GGZ

Hoe is de inkoop van zorg geregeld? Welke aanvullende eisen stelt CZ voor het hebben van een overeenkomst? We vertellen u graag meer over het beleid dat CZ voert bij het inkopen van de beste zorg.

Zorginkoopbeleid

De wachttijden in de GGZ zijn te lang door een tekort aan personeel. Dit vraagt om een andere aanpak, zodat de beschikbare (behandel)capaciteit voor meer mensen beschikbaar komt. Alleen op die manier is de zorg voor de meest kwetsbare mensen gegarandeerd. 

CZ groep richt zich de komende jaren op drie punten (de 3 d’s): 

  • digitalisering: het vergroten van het aanbod van digitale interventies en een landelijk digitaal netwerk; 
  • demedicalisering: het voorkomen van onnodige instroom in de GGZ; 
  • domeinoverstijgend werken en denken: het versterken van de samenwerking binnen stelsels en over stelsels heen. 

Door de invoering van het zorgprestatiemodel is het inkoopjaar 2023 beleidsarm. CZ groep richt zich op het toegankelijk houden van de mono- en multidisciplinaire zorg door digitale zorg te stimuleren en door het tarief bij te stellen op basis van exclusiecriteria. De cruciale zorg wordt passend bekostigd. 

Bekijk het zorginkoopbeleid GGZ voor Instellingen

Bekijk het zorginkoopbeleid GGZ voor Vrijgevestigden

Selectieve inkoop

CZ wil de beste zorg voor haar verzekerden. Daarom kopen we de zorg voor bepaalde behandelingen of aandoeningen selectief in.

Lees meer over selectieve zorginkoop

Voor welke zorgaanbieders contracteren wij?

CZ groep koopt geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in voor verzekerden van CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA. We maken hierbij onderscheid tussen:

  • Vrijgevestigde praktijken
  • Instellingen

Alle zorgaanbieders moeten beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, vermeld in het Register van Zorginstituut Nederland.

Contact

Neem contact op met het relatiebeheer van GGZ.

Algemeen-NaarBoven