Akkoordverklaring hulpmiddelen of verbruiksartikelen

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf heeft voor een aantal hulpmiddelen en/of verbruiksartikelen de akkoordverklaringsprocedure vereenvoudigd. Dit betekent dat er niet meer vooraf toestemming hoeft te worden gevraagd.

Akkoordverklaring aanvragen

Voor bepaalde verbruiksmiddelen of artikelen geldt dat de leverancier beoordeelt of een verzekerde in aanmerking komt voor vergoeding en welk hulpmiddel en/of verbruiksartikel geschikt is.

Niet gecontracteerd

Wil een verzekerde een hulpmiddel en/of verbruiksartikel aanschaffen bij een zorgaanbieder zonder overeenkomst? Dan moet er altijd vooraf een akkoordverklaring (voorheen machtiging) aangevraagd worden, voordat een hulpmiddel en/of verbruiksartikel geleverd mag worden. Wij informeren onze verzekerde hier vervolgens per brief over. U dient de aanvraag voor de akkoordverklaring in te sturen naar onze afdeling Medische beoordelingen. Alleen dan heeft de verzekerde eventueel recht op een restitutievergoeding.

Wel gecontracteerd

Gecontracteerde zorgaanbieders kunnen in hun overeenkomst teruglezen bij welke verstrekkingen een aanvraag ingediend moet worden en op welke wijze declaraties kunnen worden ingediend.

Reglement Hulpmiddelen

In het Reglement Hulpmiddelen kunt u alles nalezen over de voorwaarden en welke hulpmiddelen en/of verbruiksartikelen wel of niet vooraf moeten worden aangevraagd en aan welke eisen een leverancier moeten voldoen.

Bekijk het Reglement Hulpmiddelen

Aanvraagformulieren zorg

Bekijk de aanvraagformulieren op CZ.nl

Contact

Neem contact op met Relatiebeheer Zorgverleners